Nora A. Nilsen

Nora A. Nilsen bringer videre politisk erfaring i Venstres kommunestyregruppe i den kommende fireårsperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Telefon: 95 28 70 09
Mail: [email protected]

Nora A. Nilsen har flere perioder bak seg i kommunestyret i Sola. Nora bor i Tananger og har engasjert seg i et vidt sprekter av saker opp gjennom sin politiske karriere. Hun er Venstres gruppeleder i inneværende periode og har lovet å fortsette i politikken helt frem til bybanen til Sola er en realitet!

Nora kom aktivt inn i politikken tidlig på 90-tallet gjennom engasjementet rundt Skolefritidsordningen i Tananger, og engasjementet for tilrettelagt undervisning for elever med spesielle behov.

Hun er svært opptatt av langsiktig planlegging av infrastruktur og boligområder. Hun ser at lokalpolitikerne her har en viktig rolle i å sikre at Sola kommune blir et velfungerende og bra sted å bo og arbeide. Da må store grep tas før de små. Et viktig element er at man planlegger og bygger slik at det finnes gode bo-alternativer for Sola-ungdommer som ønsker å etablere seg i egen kommune, for eksempel gjennom å legge til rette for flere ungdomsboligprosjekter.

Arbeidet for bybanen er en annen av Noras hjertesaker. Ved å etablere denne skinnegående løsningen vil man være sikret et effektiv og miljøvennlig transportalternativ som samtidig minsker de trafikale utfordringene man har i regionen Stavanger, Sandnes og Sola.
Sola Venstre ønsker en bybane mellom Stavanger og Sandnes med spor til Sola flyplass, videre til Hafrsfjord bru og til Stavanger.

Nora har også ved flere andre anledninger engasjert seg i sosialpolitikk og arbeider alltid for å sikre de svakerestilltes rettigheter. Det være seg de som sliter med sykdom, økonomiske utfordringer eller som av andre årsaker faller utenfor.

Nora Nilsen, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**