Gruppemøte tirsdag 15. november

Første runde med budsjettdebatt blir i Formannskapet 17. november. Dette blir hovedtema på gruppemøte tirsdag 15. Gruppemøtet blir som vanlig kl. 19:30 på “Kammerset” i Dalsegga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Dokumentene til Formannskapsmøtet er utlagt på kommunens nettsider.

Det har vært rekordstor oppslutning om gruppemøtene i Alvdal Venstre i høst. Vi minner om at møtet er åpent for alle som vil være med og diskutere vår holdning til de sakene som legges fram til politisk behandling i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**