Budsjett 2012- 2015

Fem partier har samlet seg om et budsjettforslag som legges fram i kommunalutvalget i morgen og skal behandles i bystyret 12. desember. Budsjettprosessen har bestått av høringer, partiens behandlinger og gruppelederne har hatt konstruktive samtaler som har ført til et samlet budsjettforslag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kommuneøkonomien har forholdsvis trange kår om dagene. Aldri før har vi hatt så store skatteinntekter og aldri har regjeringen latt oss beholde så lite, sa Venstres Per A. Thorbjørnsen da H,V, KRF, SP og PP la fram budsjettet i formiddag. Det har bidratt til at rådmannen har lagt inn kutt både i oppvekst og levekår. Flertallspartiene omfordeler for 42,800 mill i slik at det tilbakeføres midler både til skole og levekår. Budsjettet er fortsatt stramt og omstillingsprosjekter vil stå i kø. Thorbjørnsen legger vekt på at tjenestetilbudet for 2012 dermed vil holde seg på 2011 nivå.

Du finner hele budsjettet her:

Last ned hele budsjettavtalen her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**