Stavanger Venstres årsmøte 2011

Årsmøtet i Stavanger Venstre finner sted onsdag 7. desember kl 1900-2100 i Kultkjelleren på Sølvberget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2010
4. Årsmelding
5. Regnskap 2011
6. Kontingent og budsjett 2012
7. Bystyregruppens årsmelding og aktuelle politiske saker. Debatt
8. Valg
9. Eventuelle politiske uttalelser
10. Annet

Sakspapirene deles ut på møtet. Interesserte som ønsker å motta sakspapirene i forkant av møtet kan få disse tilsendt på e-post fra 1. desember.

Alle medlemmer er velkomne!

Styret i Stavanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**