Venstre inn som leder av Bydelsutvikling, miljø og kulturkomitéen i Østensjø

Østensjø Venstres BU-medlem Britt Inglingstad ble på konstitueringsmøte mandag 14. november 2011 valgt til ny leder for bydelsutvikling, miljø og kulturkomitéen i bydelen for de neste 4 årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Konstitueringsmøte i bydel Østensjø gav følgende representasjon til Venstre for de neste 4 årene:

Arbeidsutvalget (AU): Observatør Britt Inglingstad, vara Arild M. Skjeltorp

Britt Inglingstad og Saynab Mohamud

Foto: Guro S. Fresvik

Bydelsutvikling, miljø og kulturkomitéen:
Leder Britt Inglingstad
Varamedlemmer: Tone K. Opdahl og Gaute B. Kjellsen

Oppvekstkomitéen: Medlem Saynab Mohamud
Varamedlemmer: Arild M. Skjeltorp og
Jon T. Kvikne

Omsorgkomitéen: Observatør Jon T. Kvikne
Varaer: Gaute B. Kjellsen og Tone K. Opdahl

Bydelsutvalget: Medlem Britt Inglingstad
Varamedlemmer: Helen Lundh Nilsen, Arild Mork Skjeltorp, Jon T. Kvikne og Saynab Mohamud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**