Årsmøte i Kvam Venstre

Kvam Venstre held årsmøte torsdag 8. desember 2011 kl. 19.30 i Kvam rådhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kvam Venstre held årsmøte torsdag 8. desember 2011 kl. 19.30 i Kvam rådhus.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av sakliste
3. Konstituering
4. Årsmelding 2011
5. Rekneskap 2011
6. Andre saker styret legg fram, Frist for å senda inn saker er 24. november.
7. Fastsetja lokallaget sin del av kontingenten for neste år.
8. Vedtekter for Kvam Venstre. Framlegg til vedtekter ligg som eige pdf-fil.
9. Val

Styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**