Fylkesutvalget sa nei til idrettslinje på Rosthaug

– Det var skuffenede å registrere at det er langt mellom uttrykt vilje til å redde idrettslinja ved Rosthaug og aktiv handling, sier Venstres medlem i fylkesutvalget Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Senterpartiet og Venstre la i dag fram felles budsjettforslag ved fylkesutvalgets budsjettbehandling.
I forslaget var det lagt inn kr. 800 000 i 2012 til dekning for å opprettholde idrettslinja ved Rosthaug vgs. Det var også lagt inn en million kroner ekstra for årene 2013-2015. Forslaget vant ikke fram.

Hovedutvalget for utdanning vedtok for en uke siden å legge ned VG1 idrettsfag ved Rosthaug. Mandag kom det signal fra Høyre om at utvalget vil ta saken opp på nytt 12. desember.

Valgbilde

Foto: Knut Arne Jenssen

-Problemet er at dette kommer noen dager etter at fylkestinget vedtar endelig budsjett for 2012. Hovedutvalget kan ikke vedta å opprettholde linjer det ikke er dekning for i budsjettet. Dette er det klare regler for. Jeg blir noe oppgitt når drevne politikere ikke synes å ha fått med seg dette, sier Runolv Stegane.

Han varsler at Venstre og Senterpartiet vil fremme samme forslag i fylkestinget 7.-8. desember. Stegane har stor tro på at også andre partier da vil legge inn tilstrekkelige midler i sine forslag.
Ap fremmet i fylkesutvalget eget forslag om å opprettholde idrettslinja uten å tallfeste noe kronebeløp.

-Det er overmåte viktig at trykket holdes oppe fram mot fylkestingets behandling. Idrettslinja er ikke reddet før nødvendige penger er på plass, sier Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**