Fylkestingsvalget i Buskerud sett fra Ringerike

Ringerikses Helge Stiksrud ble Venstres førstekandidat i Buskkerud!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Fylkestingvalget

Ved fylkestingsvalget fikk Venstre 6,2% av stemmene, enda bedre enn i 2007.. Ekstra hyggelig var det at vår egen Helge Stiksrud fikk flest personlige Venstrestemmer av alle kandidater og rykket opp fra 3dje til 1ste plass på listen. Han sitter nå i Fylkestinget sammen med Runolv Stegane og er Venstres gruppeleder i fylket.
Venstre har følgende posisjoner i Buskerud: Runolv Stegane sitter i Fylkesutvalget og Helge Stiksrud er medlem av Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse. Venstre har også fast medlem i kontrollutvalget. Der sitter Ståle Sørensen.

Helge Stiksrud Riddergården

Foto: Roar Olsen Ringerike Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**