Kommunalt ansatte har ytringsfrihet

Venstre vil fremme en interpellasjon om kommunalt ansatte sin ytringsfrihet i bystyremøtet den 7. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Haugesund sin ordfører uttalte i formannskapsmøtet den 16.11 at det er bra med ordskifte i det offentlige rom, men at kommunalt ansatte kanskje bør tenke seg bedre om når de går ut med meningene sine.

Venstres bystyrerepresentant, Svein Abrahamsen, reagerer på ordføreren sine uttalelser. -Jeg ser på det som selvsagt at kommunalt ansatte skal ha ytringsfrihet om forhold som berører arbeidsplassen, sier Abrahamsen. Kommunalt ansatte som ikke blir hørt ved å ta opp saker internt må kunne gjøre sine synspunkter og meninger kjent for offentligheten.

Verken de folkevalgte eller rådmannen "eier" kommunen. Det er det innbyggerne som gjør. Skal lokaldemokratiet fungere, må innbyggerne få kjennskap til feil og mangler i kommunens virksomhet. De kommunalt ansatte kjenner best til hvordan forholdene er og er derfor viktige bidragsytere i den offentlige debatten.

Like selvsagt er det at kommunalt ansatte som velger å bruke sin rett til å si fra om kritikkverdige forhold heller enn å tie stille ikke skal utsettes for sanksjoner fra arbeidsgiver som følge av dette.

Venstre kommer til følge opp uttalelsene fra ordføreren ved å fremme en interpellasjon i bystyremøtet den 7. desember om de kommunalt ansatte sin ytringsfrihet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**