– Vi har ikkje bruk for Gullknapp

– Vi har ikkje bruk for Gullknapp som flyplass for charterfly. Vi må satse på å bestemme trasé for komande E18 så fort som mogleg og vi må finne trasé for kystnær høghastigheits jernbane, sa Venstres Jan Kløvstad i bystyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


i dag.

Det er for lite folk i området til at vi kan ha enda ein ny flyplass. Vi må satse på å få mest mogleg trafikk over i miljøvennleg trafikk på jernbane og på E18, og så får næringslivet klare seg med den taxiflyginga som alt i dag er på Gulllknapp.

Venstres Elin Lunde og Jan Kløvstad stemte mot planen, saman med SVs bystyregruppe. den omfattande reguleringsplanen blei med det vedtatt med stort fleirtal, 34 mot 5.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**