Viktig oppgave å sikre barn og unge å være med i fellesskapet

– Det er fortsatt store utfordringer på Agder vedrørende levekår. Forskjellene øker. Derfor er det en svært viktig oppgave å sikre at alle barn og unge i kommunen får mulighet til å gå på kino, betale kontingenten til idrettslaget eller være med på fellesturer selv om foreldrene ikke har råd, sa Cathrine Høyesen Hall i bystyret i dag,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


i en kommentar til rapport tiltak barnefattigdom Arendal kommune 2011.
Formannskapet søkte i februar via NAV tilskudd til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom i Arendal kommune. Kommunen mottok til sammen fire hundre tusen kroner til formålet, og Kilden skulle stå for tiltakene.
Formålet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til deltagelse i ferie og fritidstilbud på tross av familiens økonomi.

Det er fortsatt store utfordringer på Agder vedrørende levekår. Forskjellene øker. Derfor er det en svært viktig oppgave å sikre at alle barn og unge i kommunen får mulighet til å gå på kino, betale kontingenten til idrettslaget eller være med på fellesturer selv om foreldrene ikke har råd.

Flere barn har med denne ordningen noe morsomt å fortelle når de kommer tilbake til skolen etter ferien. Dette er viktig for å føle at man er en del av et fellesskap i skolemiljøet.

Det er et paradoks at stadig flere kommuner i dagens samfunn søker om penger til tiltak for fattige barn. Når antall fattige barn øker og flere kommuner søker om penger, må NAV prioritere hardere.
Jeg håper kommunen søker også i 2012, og får vi avslag, så ber jeg om at bystyret likevel finner rom til dette formål.

Cathrine Høyesen Hall

Foto: Jan Kløvstad

Cathrine H. Hall

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**