Ola Elvestuen om liberal ruspolitikk

Venstres miljøbyråd – byråd med ansvar for Oslos offentlige rom – holder foredrag om “liberal ruspolitikk” på Sundvollenseminaret.
Sundvollenseminaret er et av de viktigste samlingspunktene for samfunnsmedisinere og samler bydels- og kommuneoverleger fra Oslo og omegn til foredrag, diskusjoner og sosialt samvær.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det er svær gledelig og interessant at Norge er best i klassen når det gjelder rus-og narkotikapolitikk og -omsorg, sier Ola Elvestuen; men det er ikke mulig å bortforklare eller rettferdiggjøre at Norge ligger høyt på statistikken for overdosedødsfall.

Det er også gledelig at debutalder for hardere stoffer har økt til over 25 år i løpet av de siste 10-15 årene; det er forhold som er lite kjent og som sjelden trekkes fram i diskusjonen om norsk ruspolitikk og -omsorg.

Liberal ruspolitikk innebærer at det ikke skal være Statens ansvar å bestemme åpningstider og skjenkepolitikk – det er et ansvar som best ivaretas lokalt. Liberal rus- og skjenkepolitikk innebærer at kommuner og bydeler selv bestemmer sin rus- og skjenkepolitikk slik at det er mulig å variere bl.a. åpningstider; dette kan bidra til større variasjon i stengetider og slik fjerne kø- og voldsproblematikk knyttet til at alle utesteder stenger samtidig.

Et hovedspørsmål som ofte koker bort i diskusjonen er hva vi skal og kan gjøre i forhold til de tyngste opiatmisbrukerne – dette er en liten gruppe, men en synlig gruppe som er lettere å adressere. Her har vi som samfunn ikke kommet opp med gode nok svar og tiltak.

Et annet etisk dilema er hvordan vi som samfunn nasjonalt og internasjonalt skal forholde oss til produksjonslandene – Mexico er et land som rives i stykker av narkotikatrafikken. Hvordan forholder vi oss til det?

Ola Elvestuen avslutter med å beskrive konkrete tiltak i Oslo kommune for ulike misbrukergrupper og understreker at liberale politiske grupperinger både i Norge og Europa har lang tradisjon i å være pionerer i rusomsorg.

I paneldebatten hvor IOGT og Helsedirektoratet deltok sammen med Ola Elvestuen, gikk debatten rundt den høyst reelle konflikten mellom nærings-og helsehensynene som gjør skjenkepolitikken så viktig og omstridt. Ola Elvestuen framhever viktigheten av godt lokalt samarbeid mellom alle berørte etater fordi det ikke er ett enkelt tiltak som er avgjørende. Debatten viser også at det ikke nødvendigvis er noen konflikt mellom god næringspolitikk og kunnskapsbasert rus-/skjenkepolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**