Venstre vil ha en god miljøprofil på Ungdoms-OL 2016

Venstres leder Trine Skei Grande støttet Ungdoms-OL på Lillehammer når Stortinget behandlet spørsmålet om statlig garanti for arrangementet. Hun påpekte også Lillehammers kvaliteter og forutsetninger for å gjennomføre arrangementet og understreket at Venstre forventet en god miljøprofil. Les hele innlegget hennes her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Trine Skei Grandes innlegg på Stortinget :
I denne salen har vi stor evne til å ha lange debatter, sjøl om saker vi er enige om. Det er spesielt når det er snakk om lokalisering, og da er det jo hyggelig at noen av oss har fått innspill fra fylker vi ikke representerer, for å representere bredden.
Som Oslo-representant vil jeg gjerne også si at vi i Venstre støtter det forslaget som legges fram her i dag. Og hva vi også lokalt har understreket sterkt for å kunne gjennomføre et slikt arrangement, er det å ha fokus på det at det ikke bare er et stort idrettsarrangement, men det er også et kulturarrangement, og det er et utdannelses- eller dannelsesarrangement.
Det samarbeidet med Høgskolen i Lillehammer og med Nansenskolen som er planlagt rundt dette, syns vi er med på å gjøre dette til et arrangement mye mer spennende enn et vanlig idrettsarrangement. Jeg tror at Lillehammer som kulturby — hvor man har en stor grad av frivillig innsats og en stor grad av dugnadsånd, som de viste oss sist det var olympiade der — har mange muligheter til å bruke det kulturlivet og alle de skapende utøverne som er der — gi dem rom for et levende kulturuttrykk, også på et slikt sportsarrangement.
Det som er viktig for Venstre, er at det også er en sterk lokal forankring og en forankring i idretten når det gjelder ledelsen av sjølve arrangementet.
Så vil jeg også få understreke at Lillehammer-OL i sin tid hadde en helt ny standard for det å arrangere store idrettsarrangement når det gjaldt miljø. Det var virkelig et av de arrangementene som viste hvordan vi kunne lage nye miljøstandarder, knyttet til så store folkesamlinger som en olympiade er. Jeg syns det er viktig at Lillehammer kommune og arrangementet blir i stand til å videreføre det miljøengasjementet som fantes rundt Lillehammer-OL, og at man lager en miljødimensjon også knyttet til dette arrangementet, som gjør at man kan vise at man kan lage store folkefester, men likevel ha en god miljøprofil på arrangementet. Det tror jeg de lokale arrangørene er veldig opptatt av, så jeg håper at vi som stat gir dem mulighet til utvikling i en positiv retning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**