Skjenketider, igjen

Det er ny runde med diskusjon om når myndighetene ønsker at folk skal forlate byens skjenkesteder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Terje Kongsrud

Foto: Ellen Espelund

Denne gangen ser det ut til at regjerningspartiene er enige, og kan få flertall for et vedtak om at ingen skjenkesteder i landets kommuner kan skjenke alkohol lenger enn til kl. 2. Et sånt vedtak vil vi fint klare å leve med, men jeg er ikke tilhenger av det. Jeg mener at kommuner er kvalifisert til å styre sin egen alkoholpolitikk. De utfordringene noen kommuner sliter med, er ikke nødvendigvis store problemer andre steder.

Jeg deler bekymringene når jeg ser de urovekkende antall overfallsvoldtekter og rusrelatert vold flere steder i landet. Det er viktig med rask handling for å bekjempe slike problem, og redusert skjenketid kan være ett av flere tiltak. Jeg tror også sterkere vekt på holdningsskapende arbeid er et vel så viktig virkemiddel.

Lillehammer er heldigvis ikke en kommune som er kjennetegnet av vold, men vi har utfordringer som skal tas tak i. Stasjonssjef Bjørn Bergundhaugen ved politihuset i Lillehammer sier i GD 16. november at vi har ekstremt lite vold i Lillehammer sentrum. Han påpeker at dette er resultat av blant annet godt samarbeid mellom etatene. Han påpeker også faren ved at tidligere skjenkeslutt kan bidra til at problemene forflytter seg til andre steder i byen, og i private hjem. Utestedene skal ha edru og trent personell, noe som dessverre kan være mangelvare på privatfester.

Hamar og Gjøvik har erfaring med å stenge sine skjenkesteder tidligere. Jeg har ikke statistikk for rusrelatert vold i de to byene, men Byavisa i Lillehammer skrev 3. november at Gudbrandsdal politidistrikt ligger helt på bunnen i oversikten over anmeldte voldshendelser per 1000 innbyggere med knappe 2,5. Hedmark og Vestoppland har til sammenligning 4 og 4,3 anmeldte per 1000 innbyggere i 2010. Det kan gi indikasjoner på at skjenketider alene ikke løser problemer. Politiet melder til Byavisa at det heldigvis stort sett dreier som legemsfornærmelser, nesten ikke legemsbeskadigelser. Voldstallene er på vei ned, tross uendret stengetid for skjenkestedene.

Vi skal ikke bagatellisere andre rusrelaterte problemer, både når det gjelder folks helse, familieproblemer og annet. Likevel er jeg glad for å kunne bo i en by hvor det fortsatt er et livlig natteliv, og at det er muligheter for variasjoner, både i tilbud og i åpningstider. Vi skal også rette en stor takk til politi, restaurantbransje, drosjenæring, frivillige natteravner, kollektivtrafikk og andre for at det gjøres en god jobb for at vi fortsatt kan oppleve en relativt trygg by, også nattestid.

Terje Kongsrud
Lillehammer Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**