Frogner Venstre Bydelsutvalg 2011 – 2015

Det ny bydelsutvalget for bydel Frogner ble konstituert 8.11.11;
Venstre fikk nestledervervet i BU og dermed også i AU – Christoffer Tørris Olsen.
Her er sammensetning med kontaktinformasjon:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Medlemmer Frogner bydelsutvalg (BU) 2011 – 2015:

Leder:
(H) Bjarne Ødegaard, Sophus Lies g. 10, 0264 Oslo. Tlf. 482 42 888. [email protected]

Nestleder:
(V) Christoffer Torris Olsen, Thomas Heftyes gate 50, 0267 Oslo. Tlf. 993 86 171. [email protected]

Høyre
Elisabet Parmeggiani, Frederik Stangs gate 31 C, 0264 Oslo. Tlf. 994 04 899. [email protected]
Britt Eia, Magnus Bergs gate 3 A, 0266 Oslo. Tlf. 928 66 700. [email protected]
Ulf Hordvik, Mogens Thorsens gate 13, 0264 Oslo. Tlf 905 06 864. [email protected]
Carl-Henrik Bastiansen, Observatoriegt. 10, 0254 Oslo. Tlf 938 64 139. [email protected]
Beate Brovig Auke, Frederik Stangs gate 37, 0264 Oslo. Tlf. 406 39 033. [email protected]
Hans Magnus Borge, Hjalmar Jordans vei 1, 0287 Oslo. Tlf. 901 50 554. [email protected]
Tjeran Vinje, Oscars gate 88, 0256 Oslo. Tlf. 922 88 552. [email protected]

Arbeiderpartiet
Egil Heinert, Welhavens gate 19, 0350 Oslo. Tlf. 995 81 472. [email protected]
Annelene Svingen, Drammensveien 48, 0271 Oslo. Tlf. 957 60 737. [email protected]
Emil Aas Stoltenberg, Munkedamsveien 98, 0270 Oslo. Tlf. 970 93 916. [email protected]

Venstre
Natasza P. Sandbu, Eilert Sundts gate 50, 0355 Oslo. Tlf. 922 82 232. [email protected]

Fremskrittspartiet
Hans Høegh Henrichsen, Grønnegate 12, 0350 Oslo. Tlf. 414 13 770. [email protected]

Sosialistisk Venstreparti
Erna Kahlbom, Tors gate 5, 0260 Oslo. Tlf. 930 30 140. [email protected]

Varamedlemmer:

Høyre
Sverre Lorentzen, Kristinelundveien 3 A, 0268 Oslo. Tlf. 922 18 282. [email protected]
Nina Stanghov Ulstein, Thomas Heftyes gate 56 B, 0267 Oslo. Tlf. 922 90 850. [email protected]
Theo Thorkildsen, Suhms gate 8 B, 0362 Oslo. Tlf. 938 54 051. [email protected]
Mette Langfeldt Sinding, Eckerbergsgate 43, 0266 Oslo. Tlf. 909 15 548. [email protected]
Torkil Saxebøl, Bygdøy allé 35, 0262 Oslo. Tlf. 924 95 575. [email protected]
Georg Sverdrup Onsrud, Thomas Heftyes gate 27, 0264 Oslo. tlf. 906 97 163. [email protected]
Vivian Ellingsen Gotaas, Niels Juels gate 50 A, 0257 Oslo. Tlf. 913 87 856. [email protected]
Riga Tenzin, Uranienborgveien 9 D, 0351 Oslo. Tlf. 948 87 653. [email protected]

Ekstrareserver
Elenor W. Holter, Harald Hårfagres gate 11, 0363 Oslo. Tlf. 900 73 918. [email protected]
Mette Kongshem, Drammensveien 64, 0271 Oslo. Tlf. 468 66 364. [email protected]
Lene Sundfær Haug, Balders gate 10, 0263 Oslo. Tlf. 916 97 833. [email protected]

Arbeiderpartiet
Gunn von Krogh, Bygdøy terrasse 29, 0287 Oslo. Tlf. 936 44 284. [email protected]
Ole Jacob Kjendlie, Odins gate 1, 0266 Oslo. Tlf. 911 47 646. [email protected]
Pål Nordenborg, Hammerstads gate 23 A, 0363 Oslo. Tlf. 901 16 332.
[email protected]

Ekstrareserver
Rudolph Brynn, Bogstadvn. 9, 0355 Oslo. Tlf. 474 65 767. [email protected]
Janne Marie Log, Oscars gate 43, 0258 Oslo. Tlf. 464 10 155. [email protected]
Jørgen Amandus Sundell, Niels Juels gate 4 B, 0272 Oslo. Tlf. 930 37 748. [email protected]

Venstre
Anne-Lise Bergenheim, Erling Skjalgssons gate 3, 0267 Oslo. 915 99 755. [email protected]
Jan Mesicek, Arbos gate 2 B, 0368 Oslo. 930 19 922. [email protected]

Ekstrareserver
Kaare R. Norum, Holmboes gate 6B, 0357 Oslo. Tlf. 416 94 369. [email protected]
Naomi Ichihara Røkkum, Uranienborgveien 12, 0258 Oslo. Tlf. 470 19 560. [email protected]
Einar Kjerschow, Mellbyedalen 4, 0287 Oslo. Tlf. 951 28 828. [email protected]

Fremskrittspartiet
Christian Emil Haugen, Fredriksborgveien 35 C, 0286 Oslo. Tlf. 930 20 242. [email protected]

Ekstrareserver
Jan Tank-Nielsen, Hafrsfjordgate 6, 0273 Oslo. Tlf. 900 37 309.
[email protected]
Kristoffer Erling Andenæs, Camilla Collets vei 7, 0258 Oslo. Tlf. 918 49 389. [email protected]
Ole Malmsten, Cort Adelers gate 35, 0251 Oslo. Tlf. 920 54 184. [email protected]

Sosialistisk venstre parti
Aksel Flack, Kirkeveien 50, 0368 Oslo. Tlf. [email protected]

Ekstrareserver
Aslak Syse, Jacob Aalls gate 25 B, 0364 Oslo. Tlf. 908 16 425. [email protected]
Kristin Benestad, Gabels gate 50, 0262 Oslo. Tlf. 930 62 084. [email protected]
Karin Beate Theodorsen, Jacob Aalls gate 25 B, 0364 Oslo. Tlf. 911 01 471. [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**