Møteplan Frogner Bydelsutvalg (BU)

Gjennom forhandlinger etter valget 12.9.11 har Venstre fått nestledervervet i BU og AU for de kommende 4 år – Christoffer Tørris Olsen skal inneha dette vervet.
Her er oversikt over møteplan, agenda, sakspapirer og protokoll(er) fra møtene i Frogner BU.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Frogner BU ble konstituert 8.11.11 med to utvalgsmedlemmer fra Venstre – Christoffer Tørris Olsen og Natazha P. Sandbu.
Neste møte i BU er 22.11.11 og årets siste møte er berammet til 13.12.11.

Her er link til bydelens informasjonsside om Frogner bydelsutvalg:

http://www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**