Borgelig budsjettframlegg

Vern av ikke-lov-pålagte oppgaver for de som har minst, samt grunnskolen og veivedlikehold er budsjettvinnerne i 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Den nye borgelige posisjonen i Bodø bestående av Høyre, Frp, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti la fram, og fikk selvfølgelig flertall for, sitt aller første budsjett. Korrigeringer av rådmannens budsjettforslag for 2012 som har en ramme på 3 263 887 000 ble litt i overkant av 24 000 000 korrigert i den nye posisjonens forslag.

Den største potten får rejisering av rådmannens planlagte kutt i de ikke lovpålagte oppgavene til Villa Vekst og Bodø Dagsenter. Det er bra at den nye posisjonen tar så god avstand fra Arbeiderpartiet og den tidligere posisjonen sine planer om å kutte ut slike viktige ikke-lovpålagte oppgaver for å få rom for sitt kulturhusposjekt. Den nye posisjonen har med dette vist at vi skal finne rom for begge og at mangfoldet av tilbudet skal opprettholdes i vår kommune.

Neste rejisering er rådmannens planlagte kutt i grunnskolesektoren. Her legger den nye posisjonen tilbake 7 millioner for å sikre ønsket lærertetthet og stabilitet innen sektoren. Framtiden bygges på kunnskap, og den nye posisjonen tar dette ansvaret alvorlig og i god liberal ånd, og denne endringen er nok den Venstres representant er mest fornøyd med.

Siste tydelige budsjettvinner er mange års neglisering og forringelse av veivedlikeholdet. Med 8 millioner friske nye midler er det posisjonens håp at man klarer å ta inn det verste av etterslepet som Arbeiderpartiet med sine tidligere partnere har bidratt til.

Så er det mange små og store tilbud i vår kommune den nye posisjonen ikke ønsker å redusere tilbudet til eller vil styrke. Mest fornøyd er Venstre med at vi bidrar til å styrke både helsesøstertjenesten, jordmortjenesten, utekontakten, ungdomsklubber og nattravnene. Vi skal få tilbake kantine driften i våre sykehjem, og vi skal løfte nye prosjekter som Ishall, psykebil og ekspressbuss mellom UiN og sentrum.

Valgvake

Foto: microsoft

Men alle gode tiltak koster penger, og noen plasser må det derfor også kuttes. Det viktigste for den nye posisjonen er at belastningen for borgerne i vår by ikke skal bli større gjennom ekstra skatter som økning i eiendomsskatten som er opposisjonens enkle løsning. Det vi primært skjærer ned på er å utsette økningen innenfor bibliotek og kulturhus sektoren til det nye kulturkvartalet er ferdigbygget, og store krav til effektivisering og innsparinger i administrative kommunale lederfunksjoner. Vi forlenger løpetiden på VA-lån og setter et krav om ingen prisjusteringer, siste innebærer i praksis et flatt effektiviseringskrav på 1,8% som bør være helt overkommelig i dagens økonomiske situasjon. Videre reduserer vi økningen til NAV fra 7 til 4 millioner og henter inn en million på pensjonsavsettning i KFene.

På investeringssiden opprettholder den nye borgelige posisjonen sine visjoner fra Nyholmerklæringen om at det skal realiseres en ny skole, et nytt sykehjem, et allhus på Helligvær og styrket vedlikehold av våre skolebygg.

I sum er Venstre svært fornøyd med de endringene som den nye posisjonen har bidratt til. Selvfølgelig skulle man ønske at man klarte større og mer markerte endringer, men mye arv tar man med seg fra den gamle posisjonen og gamle avtaler som forplikter, og det er bare å erkjenne at endringer tar tid og Rom var ikke bygget på en dag – men positive endringer har vi lagt grunnlagt for i dette budsjettet og flere positive signaler vil bli gitt i bystyremøtet 6.desember når også verbalforslagene skal behandles.

Terje Cruickshank
gruppeleder Bodø Venstre

Nyholmenerklæringen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**