Budsjettforslag for 2012

Bydelsutvalget har lagt fram et budsjettforslag for 2012 bygd på de føringer som er kommet fra byrådet. Budsjettforslaget skal gjennom en prosess fram mot vedtakelse i møte i bydelsutvalget 13. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Her er link til budsjettforslaget for 2012 for bydel Frogner.

http://www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/Internett%20%28BFR%29/Dokumenter/aarsbudsjett/Budsjett%202012%20Bydel%20Froger%2020111124.pdf

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**