Vårt budsjettforslag

Venstre har i samarbeid med Høyre og Pensjonispartiet laget et budsjett for 2012. Her kan du lese hva vi prioriterer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Trondheim skal være en trygg og fremtidsrettet by. Vi skal være mulighetenes by for mennesker med skapelyst. Trondheim skal også være en inkluderende og mangfoldig by for alle mennesker og kulturer. Vi satser på morgendagens løsninger, de som har minst og på kommende generasjoner.

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet velger derfor å prioritere. Vi prioriterer ansvarlighet og nøkternhet for å skape trygghet for fremtidig velferd. Vi prioriterer de svakeste foran dem som har mest fra før. Vi prioriterer fremtidig verdiskaping, og vi prioriterer barn og unge.

Den viktigste forutsetningen for at vi skal kunne levere gode velferdstjenester også i fremtiden, er en trygg og ansvarlig økonomistyring. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er bekymret over de siste årenes massive gjeldsvekst. Den samlede gjelden er doblet i løpet av kort tid. Å øke gjeldsbyrden i en tid med historisk lavt rentenivå, for så å overlate regningen til fremtidige generasjoner, er etter vårt syn rett og slett uansvarlig. Vi viser derfor i dette budsjettforslaget hvordan gjeldsveksten kan bremses gjennom styrket samarbeidet med private. Vi reduserer i tillegg driftsrammene hvert år i økonomiplanperioden sammenlignet med rådmannens budsjettfremlegg.

Kvaliteten på et samfunn kan måles i hvordan man ivaretar sine svakeste. Selv om de aller fleste i Trondheim er i stand til å klare seg godt på egenhånd, finnes det dessverre noen unntak. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet legger i dette budsjettforslaget betydelig vekt på dem som ikke har noen pressgrupper som kan tale deres sak. Vi tror ingen i utgangspunktet ønsker å være avhengig av andre for å klare seg i hverdagen, og mener kommunens oppgave skal være å hjelpe flest mulig til å mestre sin egen hverdag. Vi har derfor valgt å styrke tilbudet til familier som trenger barnevernets bistand, rusmisbrukere som søker å bli rusfri og å hjelpe dem som lever på sosialstønad tilbake til en verdig hverdag.

Trondheim er avhengig av interessante arbeidsplasser og et konkurransedyktig næringsliv for å være en attraktiv by også i fremtiden. Vårt største konkurransefortrinn vil være god tilgang på kompetent arbeidskraft. Vi vil derfor satse tungt på innholdet i skolen fremover. Den kritiske innsatsfaktoren i skolen er læreren. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet vil øke lærertettheten og sørge for at lærerne både får en rett og plikt til å etter- og videreutdanne seg. Vi tror dette vil være et sterkt bidrag til å øke prestasjonene til lærerne og bedre resultatene blant elevene. Vi vil også fortsette arbeidet med å åpne skolen gjennom å synliggjøre resultater og slippe til andre krefter som kan bidra positivt til elevenes utvikling.

Se budsjettforslaget vårt her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**