Til alle gode bidragsytere og andre som bryer seg om kommunens vé og vel

Velkommen til gruppemøte tirsdag 13. desember kl 1930 i Kammerset, Dalsegga!

Vi har bak oss et valg vi stort sett er fornøyd med. Nå har hverdagen vært her en stund for oss som er valgt inn i kommunestyret. Kommunebudsjettet for 2012 berører hverdagen for mange av kommunens innbyggere et helt år, mao. årets viktigste og vanskeligste sak. Formannskapets budsjettinnstilling har ligget ute til gjennomsyn i snart 14 dager og torsdag 15. desember skal budsjettet vedtas av kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er mao. fortsatt muligheter for endringer. I høst har uvanlig mange deltatt på Venstres gruppemøter, det er en styrke for oss som er med i kommunestyre og formannskap, og det bidrar til økt kvalitet på vår politikk. Det setter vi stor pris på. Sjøl om vi er godt fornøyde, vil vi gjerne at enda flere deltar. Julestria er sjølsagt stri, hva ellers? Vi håper likevel at du tar deg tid til å komme på årets siste gruppemøte både for å si din hjertens mening om budsjettet og for å dele ei trivelig stund med oss som er “fast inventar”. Vi har i høst erfart at gruppemøtene blir triveligere, morsommere mer konstruktive og flersidig jo flere som møter. Med voksende måne vel ei ukes tid nå finnes trolig mye fin bakst, men også “skrebrød” – ypperlig som smaksprøve i et budsjettmøte. Med kaffe til! Du er velkommen tirsdag kl 1930!

Med vennlig hilsen

Ola, Live, Stein

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**