Årsmøte i Ås Venstre

Velkommen til årsmøte i Ås Venstre tirsdag 13. desember kl 18.00 på kulturhuset D6 i Drøbakveien 6. Stortingsrepresentant Borghild Tenden innleder om Venstres arbeid på Stortinget, og gruppeleder i Ås, Jorunn Nakken orienterer om Venstres arbeid i kommunestyret i Ås. Deretter inviteres vi til debatt om viktige saker i Akershus og Ås, før det blir årsmøtesaker og Venstre-fest med nye og gamle venstre-folk utover kvelden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innkalling til årsmøtet ble sendt medlemmen den 29. november 2011:

Dagsorden i årsmøtet:

•Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet.
•Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen.
•Behandle styrets forslag til årsmelding for 2011
•Behandle styrets forslag til regnskap for 2011
•Fastsette kontingent for 2012.
•Valg av nestleder, sekretær og ett styremedlem for en periode på to år (2011-2013) samt fem •varamedlemmer til styret for en periode på ett år
•Valg av tre medlemmer til Studieutvalg
•Valg av 9 representanter til fylkesårsmøte/rådsmøter i Akershus Venstre under året 2012
•Forslag til utsending på Venstres landsmøte 2012 (velges av fylkesårsmøtet)
•Valg to revisorer for lagets regnskaper i 2012
•Valg av valgkomité for 2012
•Behandle innsendte forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**