Fylkesårsmøte i Trondheim 10. – 11. februar 2012

Vi vil med dette ønske alle lokallagene velkommen til årets fylkesårsmøte. Partiet har gjennomført et godt valg, og vi opplever gode meningsmålinger og medlemsvekst. Den nye lederen er aktiv og engasjert. Styret håper på stort frammøte, interessante debatter og gode vedtak. Leder Trine Skei Grande kommer til møtet og vil innlede til politisk debatt på fredag. Vi håper mange medlemmer, i tillegg til de valgte delegatene, vil møte fram og høre henne tale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres landsmøte 2010.

Foto: Daniel Rugaas

Praktisk informasjon
Møtested: Hotel Augustin, Kongens gt. 26, Trondheim
Møtestart: Fredag 10/2 kl 18.00
Møteslutt: Lørdag 11/2 kl. 17.00

Program
Fredag 10. februar
1800-1815: Åpning v/fylkesleder Anne Jorid Gullbrekken
1815-1900: Innledning til debatt ved leder Trine Skei Grande
1900-1915: Pause
1915-2015: Generell politisk debatt
2030 Middag

Lørdag 11. februar
0900 – 1000: Politiske uttalelser
1000 – 1100: Informasjon om stortingsvalgprogramarbeidet ved komitemedlem Guri Melby
1100 – 1130: Pause
1130 – 1230: Politiske uttalelser, debatt
1230 – 1330: Lunsj
1330 – 1400: Avslutning politiske uttalelser
1400 — 1700: Årsmøtesaker (se saksliste under)
1700 Avslutning

Godt oppmøte fra Oppdal Venstre, Gerd Mette, Trygve og Odd Gunnar

Sakliste
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd
3. Referat fra fylkesårsmøtet 2011
4. Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstre 2011
5. Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstres fylkestingsgruppe 2011
6. Økonomi: Regnskap 2011 og budsjett 2012
7. Valg
8. Virksomhetsplan
9. Vedtekter
10. Politiske uttalelser

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**