-Maksprisen i barnehagene er en tragedie

-I Venstre ønsker vi at barnehageplass skal være gratis for de som ikke har råd til å betale for plassen. Vi vil at det skal være billig barnehageplass for de som har dårlig råd. Også mener vi at resten av oss kan betale mer. For det er noe feil når kommunen sponser 150 000 for en barnehageplass når det er folk i denne regionen som har lønnsinntekter på flere millioner kroner, sa Iselin Nybø (V) i budsjettdebatten i Stavanger bystyre mandag formiddag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Iselin Nybø, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Les hele innlegget her:

Ordfører,

Skole er et av de områdene som står Venstre nærmest. Helt siden Venstres og Stavangers Johannes Steen fikk innført folkeskolen har Venstre jobbet hardt for gode vilkår for kunnskapsutviklingen, både her i Stavanger og i landet forøvrig.

Et av Venstres viktigste ærend i skolepolitikken er å skaffe Stavangerskolen flere gode lærere. Og for å få til det må vi sette av midler til kompetanseheving. Vi vet at lærernes formelle kompetanse har direkte påvirkning på elevenes læringsutbytte. Og vi er derfor svært fornøyde med at rådmannens kutt på 1 million er tilbakeført. For i Stavanger får vi mye ut av disse pengene. Rektorskolen er et eksempel på dette.

Det budsjettet som vedtas i dag, med tilbakeføring av rådmannens kutt og en ytterligere styrking på 4,5 millioner er et godt budsjett for skolene. Ikke fordi skolene vi ha i overflod av penger det neste årene, men fordi det viser vilje til endring, vilje til prioritering. Og det gir et signal til Stavangerskolen.

En spennende utfordring vi har det neste året er innføring av valgfag i ungdomsskolen. I utgangspunktet er vi positive til at valgfag skal inn i skolen igjen, men vi unders over at det bare tilføres 1,5 millioner til dette. Det er mulig at vi kan få et tilfredsstillende og variert tilbud basert på disse midlene, men det er viktig, slik det også står i budsjettet, at dette følges nøye opp. For jeg er redd vi står overfor nok en oppgave som ikke fullfinansieres fra statens side.

Så var det noen ord om barnehage. Stavanger har full barnehagedekning i lovens forstand. Men dette kan ikke være godt nok for oss. Vi hadde et mål i Stavanger om full barnehagedekning i ordlydens forstand. Det ble sågar snakket varmt fra Stavanger Arbeiderpartis side om at det burde være slik at man kunne søke om plass når på året man ønsket for så å få tildelt plass etter relativt kort tid.

Men så endret regjeringen støtteordningene og barn født etter 30. august har ikke lenger krav på plass. Dette har regjeringen ansvaret for. At de barna som er født etter 30. august er nesten 2 år før de begynner i barnehage. Det er regjeringens ansvar at foreldrene må bli hjemme et år ekstra med de konsekvenser det har for karriere og personlig økonomi og det faktum at barna ikke får begynne på den sosialiseringen regjeringen ellers mener at er så viktig.

Den rødgrønne regjeringen har gjort mye bra for å få det barnehagetilbudet vi har i dag. Men en ting sier jeg, hva gjelder kvaliteten i barnehagene så er maksprisen en tragedie. Det er først og fremst en gavepakke til de som tjener mest i dette landet. Og etter å ha snakket med flere av barnehageforeldrene så har jeg innsett at mange av de ikke ser på maksprisen som en gavepakke. De hadde tvert i mot gladelig betalt mer for en barnehageplass dersom det kunne styrket det tilbudet som ble gitt. I Venstre ønsker vi at barnehageplass skal være gratis for de som ikke har råd til å betale for plassen. Vi vil at det skal være billig barnehageplass for de som har dårlig råd. Også mener vi at resten av oss kan betale mer. For det er noe feil når kommunen sponser 150 000 kroner for en barnehageplass når det er folk i denne regionen som har lønnsinntekter på flere millioner kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**