Advarte mot beslutningsvegring

Venstres Helge Solum Larsen advarte mot å utsette ferdig planer, i budsjettdebatten mandag. Bystyret vedtok nylig at den årlige boligproduksjon i Stavanger skal være 1000 boliger i perioden fram til 2015. -Vedta planene som er klare og la være å legge inn krav som ikke kan oppfylles lokalt, sa Solum Larsen. Et flertall har nå skapt usikkerhet også om områdeplanen for Jåttåvågen gjennom å nå komme med nye ideer som er i strid med 10 års overordnet planlegging. Dette kan utsette denne boligplanen med ytterligere ett år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum Larsen, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Bystyret vedtok nylig at den årlige boligproduksjon i Stavanger skal være 1000 boliger i perioden fram til 2015. -Vi ligger dramatisk langt unna dette tallet både i både i 2010 og 2011.
Solum Larsen pekte også på behov for nye planer i Hillevåg og andre kollektivknutepunkt, Forusstranden Nord og 2020park. -Flere nye områder klargjøres for boligbygging. Venstre har vært målrettet og fokusert på behovet for fortetting langs båndbyen Stavanger—Sandnes. Det er her hoveddelen av ny boliger skal komme.

Frykter nye utsettelser
-Vi må snarest vedta områdeplanen Jåttåvågen 2, og ha framdrift i Forusstranden Nord og 2020park. Dette kan gi utbyggere en mulighet til å planlegge med noe større langsiktighet.
Høyre, Ap og Frp valgte i kommunalstyret for byutvikling sist torsdag å skape usikkerhet om den store planen for Jåttåvågen, ved å tilsidesette ti års planlegging. Les mer her >>
Planen var klar til endelig behandling. Helt nye forslag som bryter med overordnede planer kan utsette planen med et år. -Dette gir urovekkende manglende forutsigbarhet, sier Solum Larsen.

Nytt transportsystem vil utløse privat engasjement
-Å få på plass den skinnegående bybanen er nøkkelen til å bygge den framtidsrettede byen. Bybanen er ikke målet, men virkemidlet vi trenger for å få til en arealstrukturering som er nødvendig. Det var dette vi så tydelig i Bergen, sa Solum Larsen. -I løpet av et halvt år etter åpningen av bybanen var det kommet private prosjekter tilsvarende 3000 boliger og over 600.000 kvadratmeter næringsareal. En avklaring om å satse på et fremtidsrettet transportsystem vil utløse en fantastisk optimisme blant private utbyggere, sa han.

Fjern hindringer
Bystyret har ferdigbehandlet flere planer for boliger som ennå ikke har blitt realisert.
-I det første møtet i nye kommunalstyret for byutvikling ba jeg derfor om at vi får en oversikt over større vedtatte reguleringsplaner der det inngår boliger, og en forklaring på hvorfor disse ikke har blitt realisert, sa Solum Larsen.
-Jeg mener vi må finne løsninger som sikrer at byggemodnede områder raskt kan frigis til utbygging. Vi må unngå å sette krav som innebærer tiltak vi ikke har mulighet til å innfri lokalt, og som dermed hindrer at store områder blir bygget ut. Det er dette som har skjedd i behandlingen av planer for områder på Hundvåg og i Paradis.

Solum Larsen varslet også en ny overordnet plan for Universitetetsområdet, slik at dette området utvikles fornuftig.

-Regionen vår trenger flere boliger og et transportsystem som fungerer. Det er dette som er de politiske hovedoppgavene i byutviklingspolitikken. Det overordnede i byutviklingen er å sikre en klimavennlig framtid, sa Solum Larsen til bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**