Trygge skoleveier

Venstre er opptatt av at kommunens barn og unge skal ha trygge skoleveier. Vi har derfor den siste tiden satt søkelys på potensielle forsinkelser i trafikksikringstiltak i forbindelse med nye Skadberg skole og etterlyst hvilke midlertidige tiltak kommunen da vil sette i stand som erstatning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Alle barn og unge skal komme seg til og fra skole på tryggest mulig måte. Denne uken ble nye reguleringsplaner for et nytt utbyggingsområde på Skadberg, Litlaberget plan 0419, tatt opp i formannskapet. Området er lokalisert der hvor bro for kryssing av Varabergveien skal etableres og vil således være det mest sentrale området for en trygg og god skolevei for de fleste barn og unge som idag bor på Eikebergetfeltet, samt Skadberg Sør.

I planene leser vi at det skal oppføres bru over Varabergveien slik at gående og syklende skal kunne krysse denne trafikkerte gaten uten at trafikkfarlige situasjoner oppstår. På dette stedet i dag, krysser både gående og syklister Varabergveien uten at det verken er skiltet overgang, eller malt opp gangfelt. Folk som skal fra Eikeberget og over Varabergveien har helt til nylig, hadde slik kryssing av veien som eneste farbare mulighet i dette området. Dette har skapt traffikkfarlige situasjoner som har satt helsen på spill ved flere anledninger.

Venstre mener at broen over Varabergveien snarest må komme på plass. Dette vil være en av hovedveiene til nye Skadberg skole samt det vil skape en tryggere skolevei når anleggstrafikken tar til i forbindelse med det nye feltet som nå er regulert til å kunne igangsettes. I formannskapet 12.12.11 etterlyste vi fremdriftsplanene for den nye gang- og sykkelbroen, samt hvilke tiltak som ville bli satt inn dersom broen ikke vil være på plass innen skolestart neste år.

Når vi tidligere også leste i Solabladet om andre farlige veier i samme nærområdet, er det viktig at vi fortsatt har et fokus på trygge veier og ikke lar byråkratiske hindringer komme i veien for at vi kan sette barn, ungdom og folk først når det gjelder trygge skoleveier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**