Styret 2012

Styret i Porsgrunn Venstre for 2012 ble konstituert på årsmøtet 29.11.11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Leder:
Åge Frisak

Nestleder:
Kristin Clemmensen

Økonomi:
Lars-Petter Ose

Sekretær:
Tor-Andrè Aaby

Medlemmer:
Siren Johnsen
Morten Vinnstad
Vidar Oterkiil
Kjersti Lervik (webred.)

Varamedlemmer:
Paul Eriksen
Kari Solli
Hege Marie Snoek

Revisorer:
Per Johnsen
Per Solli

Valgkomité:
Leif Stige
Per Solli
Morten Vinnstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**