Eiendomsskatt i Verdal

Dette innlegget ble lovt tatt inn i TA i går eller i dag. Vi er opptatt av eiendomsskatten og referatet fra kommunestyret i TA var svært unøyaktig og til dels misvisende etter manges mening.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Gruppelederne fra Senterpartiet, Høyre, SV og Venstre sendte felles innlegg:

Kommunestyret vedtok den 12.12 at eiendomsskatten nesten fordobles for svært mange innbyggere. I gammel ordning var det et fradrag i taksten på eiendommen på 25 %, men det er nå fjernet av Ap og KrF. Denne fradragsordningen var mest gunstig i kroner og øre for de med de største eiendommene. Det er derfor ikke riktig som det står i TA den 13.12 at det i dag er et fradrag på 250 000 på alle boliger

Sp, Høyre, Venstre og SV foreslo at vi fortsatt skulle ha et fradrag i taksten. For å få en bedre sosial profil foreslo vi at kr. 200 000 skulle settes som fradrag på alle eiendommene. Det ville komme de til gode som har lavest takst på sine boliger og som kanskje også har de laveste inntektene.

I TA den 13.12 ser det ut som AP og KrF som kompensasjon for at bunnfradraget ble tatt bort og eiendomsskatten nesten ble doblet, ville gjøre det lettere å få redusert eiendomsskatt eller helt fritak for de som har liten inntekt. Deres forslag om dette er kun en videreføring av en lite kjent ordning som har vart i flere år – og som selvsagt hele kommunestyret var enige i skulle bestå. At fritaksreglene skal praktiseres liberalt står også i de gamle reglene og er derfor ikke noe nytt.
Eiendomsskatt er en usosial skatt og opposisjonen ønsker ikke at kommunen skal gjøre seg avhengig av denne inntekten. Vi mener fortsatt at målet må være å redusere skatten, men innser at vi i år må akseptere at kommunen trenger økt inntekt for å dekke renter og avdrag på lån som er tatt opp til nye skolebygg.

Det er stor usikkerhet om hvor store utgifter innbyggerne og næringslivet får på grunn av nye beregninger for eiendomsskatt. Det er antatt at økningen er fra 17 mill i år til nesten 31 mill neste år. Vår intensjon er å sette ned eiendomsskatten fra 2013 for den enkelte, dersom det viser seg at inntekten overskrider det som er budsjettert.

Marit Voll Skrove Sp, Anne Grete Valbekmo H, Anita Karlsen SV og Brita Kleven Thorsvik V

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**