Helsestasjon for eldre ble vedtatt – endelig!

Samarbeid i oposisjonen i Verdal har allerede gitt resultater! For første gang samlet vi oss om felles forslag på en rekke områder i budsjettdebatten. KrF valgte å følge AP i alle avstemninger selv om de kun har “teknisk” samarbeid med AP. Derfor ble flere gode forslag nedstemt med 18 mot 17 stemmer. Heldigvis ble Helsestasjon for eldre enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I 2009 ble det laget en utredning om Helsestasjon for eldre. Medlemmer i Utvalget var: Omsorgstjenesten, fagforening, eldres råd og en politiker (Brita Kleven Thorsvik).

I Økonomiplanen for 2010 — 2013 ble det ikke funnet rom for dette tiltaket selv om kostnaden var beregnet til kun kr 300 000. I planen sto det, vedr. Helsestasjon for eldre: “Forebygging blir viktig i fortsettelsen med tanke på å skulle møte det store antallet eldre med nødvendige helsetjenester. Hensikten med helestasjon for eldre gruppen (75 år) er å tidlig kunne identifisere helseproblemer og drive informasjonsarbeid for bla. å hindre fallulykker.”

I budsjettet og økonomiplanen som ble behandlet mandag den 12.12 sto ikke tiltaket nevnt i det hele tatt.

Hele oposisjonen mente derimot at det er viktig å komme i gang med et tiltak som både er forebyggende og som vil kunne øke livskvaliteten til mange eldre. SP, H, SV, FrP og V samlet seg derfor om et forslag om opprettelse av Helsestasjon for eldre fra 2013. Vi foreslo også at det burde vurderes å samordne dette med Frisklivssentralen som opprettes i 2012.

Venstre har foreslått dette flere ganger de siste årene uten å få flertall. Gleden ble derfor stor når vi denne gangen, sammen med de øvrige oposisjonspartiene fikk flertall for forslaget. Ikke minst gledet det gruppelederen i Venstre som i flere år har hatt Helsestasjon for eldre som en av sine store hjertesaker!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**