Venstre ville utrede OPS

Venstre foreslo i forbindelse med budsjettbehandlingen i Levanger kommunestyre å utrede offentlig-privat samarbeid(OPS) for å sikre en bedre ivaretagelse av kommunens bygningsmasse. OPS er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt eller en tjeneste, der privat sektor tar en større del av ansvaret knyttet til utvikling og/eller drift av prosjektet/tjenesten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Det bygges

Foto: Jan Einar Henriksen

Den offentlige aktøren beskriver oppgaven som skal løses, og beskriver hvilke standarder og kvaliteter man vil ha levert. Innenfor disse rammene før den private aktøren frihet til å planlegge og gjennomføre arbeidet på en mest mulig hensiktsmessig møte.

En hensiktsmessig bruk av OPS kan bidra til å skape innovasjon og bedre kvalitet på offentlige prosjekter/tjenester, samtidig som at OPS kan bidra til en mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. I tillegg kan OPS-prosjekt våre en kilde til kunnskapsutvikling og kompetansedeling mellom offentlig- og privat sektor, som kan bidra til en forbedring av offentlige ytelser. Venstres forslag fikk kun støtte av Høyre og Frp.

Les mer om OPS.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**