Vil prioritere nærmiljøanlegg høyere

Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark la frem kulturutvalgets og formannskapets forslag til idrettsplan i kommunestyret i går. Der fremhevet han viktigheten av gode idrettsanlegg der folk bor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Per Magnus Finnanger Sandsmark (t.v.) er ansvarlig for idrettspolitikken i Halden Venstre. Her sammen med Sindre W. Mork i det han sykler fra Rømskog til Marker i valgkampen 2011

Per Magnus Finnanger Sandsmark (t.v.) er ansvarlig for idrettspolitikken i Halden Venstre. Her sammen med Sindre W. Mork i det han sykler fra Rømskog til Marker i valgkampen 2011
Foto: Britt Fladmark Holta

Ordfører.

Etter en heftig budsjettdebatt er det flott å komme til en sak i kommunestyret der vi forhåpentligvis kan være enige. For det er viktig at vi som politikere står sammen med idretten om prioriteringen av idrettsanlegg i kommunen. Derfor er samarbeidet med Idrettsrådet viktig og en riktig prioritering i idrettsplanens handlingsdel nødvendig.

I 2012 er allbrukshallen førsteprioritet, fordi det er hallkapasitet vi er dårligst på i Halden kommune. Likevel gjenstår det en del planlegging, særlig med tanke på finansiering for å kunne få denne på plass med det første. Dette må vi arbeide med fremover.

For øvrig er det godt at byens sterke skytemiljø prioriteres høyt i planen, med både skytebane og lerduebane. Samtidig som vi legger opp til å ruste opp garderobeanlegg og fotballbaner. Jeg vil også si det er gledelig at Halden paintballklubb er inne på den prioriterte listen, slik at også nye idretter som når nye grupper mennesker kan få nytt anlegg et av de nærmeste årene.

For Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet og De Grønne er nærmiljøanlegg og mulighet til fysisk aktivitet for alle hovedprioriteten i idrettspolitikken, derfor er oppgradering av sti og infotavler ved Ulveholtet og revidere turkart i sentrale områder i Halden viktige oppgaver. Det er også nærmiljøanleggene med ballbinge i Eskeviken, Isebakke, Sponvika og Nyborg. Jeg håper at også flere lokalsamfunn vil søke om gode nærmiljøanlegg som barn kan bruke slik at det blir lettere å være i aktivitet for barn i alle aldre i Halden. Dette er kanskje det området vi har størst forbedringspotensiale på, ordfører, å legge til rette for kultur, idrett og mangfold der folk bor. Folk bor ikke i kultursalen, allbrukshallen eller i festningen, folk bor i husene sine, i nabolagene sine i hele kommunen. Det må vi huske. Folk er viktigere enn prestisje, selv om også prestisje hjelper folk, for all del.

Med dette vil jeg fremme forslaget fra hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold og formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**