Lovlig budsjett?

Mandal kommune har gjennom en demokratisk avstemning vedtatt nytt budsjett for 2012, og et langtidsbudsjett for årene frem til 2015. Det er bra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Norges Lover Lov Justis

Om en knapp måned kan vi feire 175 års-jubileum for de norske formannskapslovene. Stortingets lovvedtak den 14. januar i 1837 representerte et kvantesprang i den norske demokratiutviklingen. Fra da av har den kommunale økonomien vært underlagt lokalt folkestyre, og fra da av ble embetsmannsverkets kontroll over lokalsamfunnene i kongeriket betydelig vingeklippet. Norge var den gang et foregangsland i utvikling av lokaldemokratiet.

Det gamle embetsmannspartiet Høyre er hovedarkitekt bak det vedtatte budsjettforslaget i Mandal. Det er på denne bakgrunn påtakelig at Høyres gruppeleder Sven Seljom hisset seg så kraftig opp over at vi var flere i bystyret som støttet ordførerens forslag om at budsjettet skulle gjøres til gjenstand for lovlighetskontroll av fylkesmannen. Seljoms ankepunkt var at det var ingen som hadde bedt om slik kontroll av tidligere års budsjettvedtak.

Rådhuset i Mandal - Skrivergården fra 1766

Undertegnede var en av de som støttet forslaget om lovlighetskontroll. Mitt argument for, var det samme som Seljom brukte mot: Den sterkt endrede virkelighetsoppfatningen om kommunens økonomiske situasjon som flere nå har fått øynene opp for etter valget, tilsier at kommunens økonomiske styringsverktøy skulle ha vært mye bedre kvalitetssikret ved tidligere korsveger. Dessuten brukte rådmannen så krystallklare ord da han regelrett slaktet budsjettforslaget, at det ville ha vært uansvarlig av oss å ikke be om en grundig ekstern kvalitetssikring. Det er verd å merke seg at tidligere ordfører Alf Gottfred Møll, en av de som stemte for budsjettvedtaket, også var blant dem som ivret mest for at lovlighetskontrollen skulle gjennomføres.

Men dette betyr ikke at prinsippene fra formannskapslovene skal tilsidesettes! Til fvn.no uttaler Sven Seljom at dersom kommunen blir ført opp i ROBEK-registeret "kan fylkesmannen bare komme hit å overta". Så enkelt vil det ikke være å løpe fra ansvaret for kommunens økonomi.

Bystyrepolitikerne må pent finne seg i å fatte vedtak om hvilke utgifter vi skal ha i Mandal kommune i årene som kommer, og om hvordan vi skal finne inntekter til å dekke disse utgiftene.
I lokaldemokratiets navn.

Stein Inge Dahn
Bystyrerepresentant Venstre

Stein Inge Dahn
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**