Leserbrev etter budsjettbehandlingen

Etter kommunestyrets møte om budsjett for 2012, ble det skrevet et leserinnlegg til Østlendingen. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ole Frode Mikkelsgård

Foto: Ole Frode Mikkelsgård

Fra innsiden av Vålerpolitikken
Som ny politiker i Våler, må jeg først og fremst gi en takk til alle som har gitt oss tillit og stemt Venstre. Vi ønsker å gjøre oss tilliten verdig, og bidra til en god utvikling i Våler.

Det var vanskelig å forlate kommunestyret på budsjettmøtet den 12. desember. For det første ligger det fortsatt uavklarte kuttforslag på bordet hvor ansatte kan miste arbeidet sitt. Særlig gjelder dette innenfor helse og omsorg, hvor stillingene er mer nødvendige enn noen gang for at kommunen skal kunne møte samhandlingsreformen og ny folkehelselov fra 1. januar 2012. Dette er ansvarsfraskrivelse, og det skulle vært unødig å la folk gå inn i jula med en slik uvisshet.

For det andre på grunn av at det ble vedtatt å bruke nesten 1,1 millioner kroner på økte politiske utgifter de neste åra. Dette er en økning som er helt unødvendig! Disse pengene vil Venstre bruke på en langsiktig satsing på helse, skole og næringsutvikling.

For det tredje fordi jeg sitter med en følelse av at det hele var et spill for galleriet. Ved å legge opp til et overskuddsfond man ikke har planer for, kan det enkelt "i tolvte time" mirakuløst hentes inn midler som "redder dagen" for noen utvalgte tilbud. Dette stjeler overskriftene, men løser ikke de underliggende problemene. Viktige investeringer som ligger i overskuddsfondet er det ingen som snakker om.

Våler styrer nå fra år til år, og gjør få eller ingen grep som vil gi oss det nødvendige løftet. Venstre ønsker en mer offensiv politikk, hvor det tas noen viktige grep for å få til en langsiktig satsing og god politisk styring.

Dersom vi allikevel greier å bedre resultatene i skolen og på andre områder de neste fire åra, vil det være takket være en administrasjon i godt driv. Det vil dessverre være mer på tross av, enn på grunn av, den politiske styringen.

Ole Frode Mikkelsgård, Våler Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**