Kommentar: Tidenes idrettssatsing

-Det har vært eventyrlig å følge etableringen av de interkommunale sportsarenaene eller folkehallene som de kalles, på nært hold. Det har vært skøytemiljøet i Stavanger, friidrettsmiljøet i Sandnes og fotballmiljøet i Randaberg som har vært initiativtakere til storsatsningen. I Sola er det sykkelfolket som nylig har tatt initiativ til å bygge en velodrom. Fire eierkommuner har så å si enstemmig så langt gått inn for byggingen til 560 millioner kroner, skriver Venstres Per A. Thorbjørnsen, som er styreleder for de interkommunale hallene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Randaberg Arena åpner 12. januar. Den første innendørs fotballhallen i Rogaland. Først og fremst til disposisjon for barn og unge. Men her vil det gjennom uken være plass til elitelag, til A-lag og for vennegjengen som har lyst å ta fram gamle ferdigheter. Til disposisjon for trening og turneringer.

thorbjørnsen sørmarka skøytehall

Foto: SL

De siste årene har vært tidenes idrettssatsing i Stavanger-regionen både i et kommunalt og interkommunalt perspektiv. Randaberg Arena er tredje interkommunale hall som står ferdig i løpet av 16 måneder. Senere i vinter åpner ny ishockeyhall med to baner på Tjensvoll. På Hundvåg og Kvernevik skal det bygges svømmeanlegg, alt i kommunal regi. Stavanger kommune skal bygge fire nye kunstgressbaner i løpet av de neste årene, det planlegges blant annet multihaller på Storhaug og Søra Bråde og folkebad i Jåttåvågen. I tillegg får Stavanger Oilers ny storstue i ny superarena, også her skal barn og unge få anledning til å boltre seg på isen. Sandnes kommune har egne planer for videre utbygging og Sola kommune vurderer om en ny sykkelvelodrom skal bli en realitet som det fjerde interkommunale anlegget. Det var slik det startet — fire kommuner og fire arenaer!

Det har vært eventyrlig å følge etableringen av de interkommunale sportsarenaene eller folkehallene som de kalles, på nært hold. Det har vært skøytemiljøet i Stavanger, friidrettsmiljøet i Sandnes og fotballmiljøet i Randaberg som har vært initiativtakere til storsatsningen. I Sola er det sykkelfolket som nylig har tatt initiativ til å bygge en velodrom. Fire eierkommuner har så å si enstemmig så langt gått inn for byggingen til 560 millioner kroner. I tillegg har det kostet nærmere 100 millioner kroner med infrastruktur som veier, parkeringsanlegg og bru mm. Dette har vært en gave til idretten. Representanter for idretten har deltatt aktiv i gjennomføring- og etableringsfasen gjennom styrearbeidet. Jeg har satt stor pris på dette konstruktive arbeidet.

Sørmarka Arena, Stavanger, klatring

Foto: Sørmarka Arena

Satsingen har vært unik i norsk sammenheng. Vi har hatt en bratt lærekurve og enda er vi ikke i havn. Sørmarka Arena åpnet 1. oktober i fjor, Sandneshallen i juni i år og Randaberg Arena åpner altså neste år. Vi skal være på plass med administrasjon og driftsorganisasjon, virksomhetsplan, brukerråd, nasjonalt og internasjonalt nettverk og så videre Jeg vil påstå at vi har lyktes langt på vei, takket være med en fantastisk engasjert, dyktig og hardtarbeidende ledelse og øvrige ansatte og god dialog med idretten. Det første året i hver av hallene må i en viss grad være et prøveår, så får vi sette oss ned sammen og lære av erfaringene.

Det er dog et forhold som etter hvert har blitt viet mer og mer oppmerksomhet: Hallene er knyttet i stor grad til halvårsvirksomhet. Primærhalvåret er issesongen og innendørssesongen til fotball og friidrett. Sekundærhalvåret har store utfordringer for å bli tilrettelagt for sportsaktiviteter. Derfor er vi svært takknemlig for at Sparebanken 1 SR Bank sitt gavefond som i år tildelte oss hele 10,5 millioner kroner. Nå kan det blant annet kjøpes inn multigulv som kan legges direkte på kunstgress og friidrettsbelegg som gir oss nettopp fantastiske muligheter for annen idrettsaktivitet og lek i flerbrukshallene og ikke minst minimalisere eventuelt treningsavbrudd for idretten ved stevner og arrangementer.

Driften av hallene koster årlig totalt om lag 30 millioner kroner direkte fra kommunekassene. Styret har sagt, med representantskapet godkjennelse, at vi skal ha oppmerksomhet også på den kommersielle virksomheten. At hallene kan leies ut til konserter, messer, utstillinger, julebord og så videre Det er et mål at Sørmarka Arena skal gå i driftsbalanse innen noen år, mens de to andre hallene vil kreve fortsatt store overføringer fra kommunen. I en anstrengt kommuneøkonomisk situasjon er det dog et mål over tid å redusere tilskuddene. Det gjøres først og fremst i ikke-sesong semesteret og bare i liten grad i selve sesongen. Vi har for tiden en god dialog med idrettsrådene og Rogaland idrettskrets om dette. Vi avventer nå en tilbakemelding og styret skal på nytt behandle denne saken. Jeg er rimelig sikker på at skal vi lykkes med en videre utbygging av regionale anlegg blant annet som 50-metersbasseng og stupanlegg må det skje i interkommunalt perspektiv.

Som sagt: Vi er i stor grad fortsatt i en innkjøringsfase med bratt lærekurve. Vi beklager på det sterkeste to forhold vedrørende situasjonen i Sandneshallen fredag kveld for halvannen uke siden: Vi skal for det første overholde varslingsfristen på åtte uker. Til tross for at kompenserende treningstid ble gitt skal vi ikke ha lignende hendelser i framtiden. Vi skal for det andre forbedre rutinene våre slik at leietaker får bedre tid til å rydde opp etter seg. Klart det er uheldig at friidrettsungdom opplever en hall slik som det så ut lørdag formiddag. Vi er imidlertid sikre på at vi har lært av dette og håper at selskapet som leide hallen på lørdag og andre vil komme tilbake. Kommersiell virksomhet vil uansett ikke fortrenge stevner. Det vil aldri være aktuelt med alkoholservering når hallen brukes til idrettsformål. Så er det opp til de respektive kommuners skjenkemyndigheter ellers å gi skjenketillatelse eller ikke.

Jeg vil fortsatt være med å legge til rette for at hallene innen rimelighetens grenser kan brukes til annet enn idrettsformål. Vi sikrer dermed lange åpningstider, godt kvalitativt tilbud, gratis bruk for idrettslagene og reduserte overføringer fra kommunene. På denne måten kan våre dyktige ansatte hver eneste dag bidra til at barn og ungdom skal trives i folkehallene. Det er det vi arbeider for. Det er det åpenbare hovedmålet. Det vil alltid være primærgruppen. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Stavanger-regionen er en rik del av landet. Vi har muligheter. Men den kommunale- og regionale idrettssatsingen er politisk villet. Det er uttrykk for at et tverrpolitisk miljø i fire kommuner har prioritert barn og unge. Vi snakker totalt om en milliardsatsing. Så langt ?

Kommentaren har også stått på trykk i Rogalands Avis her >> og på siddisland her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**