Torvbane på Glesmyra

Glesmyra i Våler i Solør har en av landets få, historiske torvbaner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Torvbane Solør

Foto: Åge Lybekbråten

På Glesmyra i Våler i Solør ligger det et lite jernbanenett for seg selv. Her finnes sporveksler med spor i flere retninger, med sporvidde på 600 mm. Anlegget stammer fra torvdriften på Glesmyra som var ganske omfattende og hadde egen bane fra torvtakene og ned til Solørbanen. Banen starter (eller ender, ettersom man vil…) ved et omlastingsanlegg nede ved Solørbanen ca 1 km nord for Våler stasjon. Her ble torven lastet over i jernbanevogner for videre transport.

Torv_usy

Foto: Åge Lybekbråten

Fra omlastingsanlegget går banen først på fast trase i skogen, men når vi kommer opp på selve myra blir det mer sumpete underlag. Her ute brer sporene seg utover myra der hvor det var behov for dem. Denne delen av banen var “variabel”, sporene ble flyttet og lagt ned etter behov.
God tur for en opplevelse i vår nære historie!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**