En bedre helsepolitikk for den enkelte

Venstres velferdsutvalg har lagt fram et 24-punkts program som skal behandles på landsmøtet våren 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Forside helsepolitikk

Venstres velferdsutvalg legger med dette fram dokumentet "En bedre helsepolitikk for den enkelte". Utkastet skal nå på høring i partiet. Utvalget håper dokumentet vil bli behandlet på fylkesårsmøtene i januar og februar og vi håper forslag til endringer dreier seg om konkret politikk. Vi ber særlig fylkesårsmøtene konsentrere seg om de 24 punktene på s. 22 og 23 i dokumentet.

Velferdsutvalget vil i mars innarbeide endringsforslag og på bakgrunn av det utarbeide en kortere politisk uttalelse som sendes til landsmøtet for behandling.

Alle forslag må sendes til Venstre innen 20. februar 2012. Fylkene Finnmark og Møre og Romsdal får utsatt frist for at de skal få mulighet til å behandle dokumentet på fylkesårsmøtene. Utvalget ønsker helst at alle bruker vedlagte tabell når dere skriver endringsforslag (tre eksempler er skrevet inn i tabellen). Dere må gjerne knytte en kort begrunnelse til forslagene. Bruker dere ikke vedlagte tabell, må dere huske å skrive hvem forslagsstiller er, type forslag (strykning, endring eller tillegg), sted dere ønsker endring (kapittel, punkt, side og linje) i tillegg til selve forslaget.

Endringsforslagene sendes til [email protected].

Du kan laste ned dokumentet her.

Last også ned tabellen for endringsforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**