Venstre med budsjettforslag om investering Opera- og kulturhus fra 2013

Venstre sitt endringsforslag til budsjett for 2012 og økonomiplana for 2012 — 2015 ble fremmet i Formannskapet av Ragnhild Helseth, og tatt opp til behandling i bystyret 20.desember. Venstre ønsker investering i
Opera- og kulturhus inn i økonomiplana allerede fra 2013. I innstillingen som var gitt av Formannskapet var investering satt fra 2015, noe som også ble resultatet etter avstemming i bystyret. Venstre sitt forslag fikk to stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ragnhild Helseth

Foto: Frida Strømme

Realisering av det planlagte Opera- og kulturhuset for Kristiansund og regionen er en hovedsak for Venstre. I sitt innlegg la Ragnhild Helseth, gruppeleder for Venstres bystyregruppe, stor vekt på å understreke betydningen ved å skape kompetansearbeidsplasser og for verdiskaping generelt. Venstre er derfor villige til å foreslå en økning av eiendomsskatt, men da målrettet og begrenset til å gjelde denne investeringen.

Bystyrebehandling 20.12.11 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Venstre sitt endringsforslag til investering i økonomiplana:

Opera- og kulturhus tas inn i økonomiplana fra 2013.
Inndekking skjer ved å fremskynde investering finansiert med økt eiendomsskatt.
Øking eiendomsskatt begrenes til kun å omfatte investering Opera- og kulturhus og tidsbegrenset til økonomiplanperioden.
Foreslått ny sats Eiendomsskatt: 3,59 ‰ fra 2013

Venstre sa i sitt budsjettforslag nei til økt eiendomskatt som del av inndekking driftsbudsjett for 2012, og dermed beholde satsen for 2012 på 3,14 ‰. Forslag til inndekking ble fremlagt.

Venstre sitt forslag falt. Opposisjonen ville skyve investering av Opera-og kulturhus ut av økonomiplana. Arbeiderpartiets budsjettforslag hadde investering inne i 2015.Venstre støttet da Ap sitt forslag. Endelig resultat av avstemming i bystyret ble Formannskapets innstilling med de endringer som fremkom av Arbeiderpartiets budsjettforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**