Ugyldig vedtak om kr. 900 000 til Sigdalsheimen

– Det er sjokkerende at kommunens politiske ledelse fremmer forslag uten gyldig inndekning og samtidig framstiller det som en ekstra julegave til Sigdalsheimen, sier Venstres gruppeleder Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Bygdeposten kan i dag fortelle at kommunestyrets vedtak ikke holder mål, og at det ikke er frigjort mer midler til drift av Sigdalsheimen.
Vedtaket:
“Salg av kommunal bolig går til investeringsprosjekt av tak og inngangsparti på Sigdalsheimen. Driftsmidler satt av til denne investeringen frigjøres til helse og sosial”.

Det er mye som tyder på at hele kommunestyret ble lurt av Sp og H. Først prøvde de med et forslag der salg av bolig skulle gå direkte til drift. Da Stegane påpekte at dette er usunn økonomiforvaltning og dessuten ulovlig, ble det avbrudd i møtet. Etter gruppemøter kom forslaget som ble vedtatt.

Runolv Stegane

Foto: Torbjørn Tandberg

– I Venstre tok vi for gitt at det nye forslaget var sjekka ut økonomisk med rådmannen, og at ordlyden var dekkende for de faktiske forhold. Men slik var det ikke, og hele kommunestyret ble lurt trill rundt, sier Stegane.

Sp og H lurte nok også seg selv. Det blir spennende å se hva neste krumspring blir. Nå må saken tas opp på nytt. Kommunestyrets vedtak bygger på helt uriktige påstander og disponeringer.
– Dette har jeg for det meste fått bekreftet etter at jeg tok det opp med rådmannen for et par dager siden, forteller Stegane.
Stegane grunngir sin påstand om at vedtaket er uten verdi slik:

1) Tak Sigdalsheimen: Det er opplyst i budsjettdokumentet at investeringsmidler til takreprasjon, IKKE er prioritert innen for budsjett 2012. Her har Sp og H blanda sammen tak og et helt annet prosjekt “Heis og inngangsparti”. Det samme gjør forøvrig Bygdeposten i dagens artikkel.
2) Nytt inngangsparti og heis Sigdalsheimen er en investering. Når vedtaket henviser til “driftsmidler satt av til denne investeringen frigjøres til helse og sosial” så er dette en direkte feilinformasjon fra forslagsstillerne. Det ble satt av penger i budsjett 2011 til nytt inngangsparti og heis, men dette var på investeringsbudsjettet. Disse er nå ført over til investeringer i 2012. Det er ikke satt av driftsmidler som kan omdisponeres!

– Dermed er drift av Sigdalsheimen like langt unna en løsning. Salg av bolig må gå til investering. Dette er jo også et sunt prinsipp som bør være førende for all økonomistyring, sier Stegane som også mener at hele budsjettet må tas opp på nytt i første kommunestyremøte i 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**