Venstre vil forbedre rammevilkårene for grendebarnehagene

Venstres Hans Ingwald Gamst fremmet forslag om stabile rammevilkår for fortsatt desentralisert barnehagestruktur da økonomiplan 2012-2015 ble behandlet i kommunestyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Følgende forslag ble fremmet:

kandiat01-v11

Foto: H. I. Gamst

“Søndre Land kommune har et desentralisert barnehagetilbud i kommunen. Dette er en viktig, og synlig, satsning i tråd med kommuneplanens samfunnsdel for 2007-2015 om å stimulere til en stabil befolkningsutvikling i alle deler av kommunen (hovedmål 1.). Samtidig kan belegget ved de forskjellige grendebarnhagene variere noe over tid slik at det i perioder er vanskelig å drive like kostnadseffektivt som de større barnehagene i kommunen. For å bidra til stabile rammevilkår framover for grendebarnehagene er det naturlig at tildeling av barnehageplasser tar et større hensyn til behovet for å videreutvikle det totale barnehagetilbudet i hele kommunen.

Kommunestyre ber om at fordeling av barnehageplasser ved neste hovedopptak gjøres todelt slik at alle plassene i grendebarnehagene blir fylt opp. Først fordeles det søkere til grendebarnehagene ihht. antall vedtektsfestete plasser evt. supplert ved loddtrekning blandt (uprioriterte) søkerene i en av de større barne-hagene. Deretter fordeles det søkere til de større barnehagen etter dagens framgangsmåte.”

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt som utredning og innlemmet i kommunestyrets vedtak som punkt VII i sak 64/11 “Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**