Venstre vil prioritere tidlig innsats i småskoletrinnet i grunnskolen

Venstres Terje Brenner fremmet forslag om omprioritering av ressursene i grunnskolen under behandlingen av budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 i kommunestyret 19. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Følgende forslag ble fremmet:

kandiat03-v11

Foto: T. Brenner

“Ved skolene i Søndre Land bindes en større del av ressursene til spesialundervisning enn det som er gjennomsnittet for landet. For 2011 går 25% av timene til spesialundervisning. Dette svekker muligheten for fleksibel organisering og dermed tilpasset opplæring. Det bør være et mål å komme ned på sammen nivå som gjennomsnittet for landet.

Kommunestyret ønsker å prioritere tidlig innsats i grunnskolen. Kommunetyre ber derfor om en omprioritering av ressursene, slik at det blir rom for tidlig innsats i grunnleggende lese-/skriveferdighet, engelsk og matematikk, på småskoletrinnet 1.- 4. trinn i tråd med den nasjonale kvalitetssatsningen i skolen. En slik omprioritering vil kunne gi et minsket behov for spesialundervisning og mer tilpasset undervisning for alle elever.”

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt som utredning og innlemmet i kommunestyrets vedtak som punkt VI i sak 64/11 “Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**