Påminnelse til ordfører Svarva

Ordføreren i Levanger sier i Trønderavisa at “det er uaktuelt å bygge et kulturhus iFestivitetenkvartalet” (sitat TA 17/12-2011). Jeg vil derfor minne ordføreren vår omdet enstemmige vedtaket som ble gjort i formannskapet 8.juni i år., skriver venstres Annikken Kjær Haraldsen i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innlegg av Annikken K. Haraldsen – Levanger Venstre

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hatterem

Utdrag fravedtaket:Før saken legges fram til ny behandling bes rådmannen om å legge fram en oversiktsom viser mer eksakte kostnader ved investering og drift ved å bygge ut / renovereFestiviteten til kinobruk. (Jamførvedtak i F- sak 27/11).

Det legges fram en skisse for framtidig kulturhus med utgangspunkt i"Festivitetenkvartalet". Skissen bør inneholde behov / størrelse for sal / sene, evt.samlokalisering av andre kulturinstitusjoner. Videre et anslag på kostnad, samt enkartlegging av eventuelle samarbeidspartnere som kan forplikte seg i et sliktprosjekt. Jeg minner om at vedtaket i juni var enstemmig med ordførerens stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**