Bruk trehusbyen aktivt for å utvikle Levanger som turistmål

Levanger har fått nasjonal status som trehusby og prosessen rundt kulturmiljøfredningen er godt i
gang. Levanger har derfor er et godt utgangspunkt for næringsutvikling innen kunst og kultur, særlig knyttet til våre kulturminner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Venstre - Norges eldste og beste parti. Det grønne partiet med de sosialliberale menneskene

Foto: Venstre ©

Venstre vil understreke at sentrum både skal bevares og utvikles, i tett samarbeid med Riksantikvar,
huseiere og fylkeskommunen. Levanger Venstre vil at trehusbyen skal være ramme for aktivitet og
næringsliv i sentrum. Det nasjonale kulturmiljøet vil også være et godt utgangspunkt for utviklingen
av Levanger som turistmål.

Les mer om trehusbyen på Levanger kommunes temaside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**