Rapport Bodø Venstres bystyregruppe 2011

En oppsummering av 2011 og ønsker om et riktig godt nyttår til nære og fjerne venner og støttespillere!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Folkevalgte for Bodø Venstre
tom 14.sept 2011 var bystyregruppen:

Terje Cruickshank

Terje Cruickshank
Foto: Pryd Studio AS

Terje Cruickshank — eneste faste representant og derav også gruppeleder.
1.vara Turid H Holm
2.vara Per Sigmund Rekkedal
3.vara Kristin Kaspersen
4.vara Åshild Opøyen

fom 14.sept 2011 består bystyregruppen av:
Terje Cruickshank — eneste faste representant og derav også gruppeleder.
1.vara Ida G. Johnsen
2.vara Alexander Kolberg
3.vara Turid Høyersten Holm
4.vara Elise Viksaas

Samtlige folkevalgte, inkl varaer, er også medlemmer av Bodø Venstres styre. I tilegg er Cruickshank organisatorisk nestleder i fylkeslaget. Johnsen er medlem av fylketslagets valgnemnd og styremedlem i Venstrekvinnelaget Nord-Norge.

Dette året har vært preget av valg. Bystyregruppen er fornøyd med hvordan Bodø Venstre gjennomførte sin

Bodø Venstre - program 2011

valgkamp, særlig vil vi framheve den gode prosessen rundt programarbeidet og ikke minst det endelige resultatet valgprogram for perioden 2011-2015. Nominasjonsprosessen var god og det var gode kandidater på Venstres liste. Beklagelig gav ikke den gode jobbingen forventet uttelling, tross økning både i % og antall stemmer har Venstre fortsatt bare 1 representant i perioden 2011-2015. Partiet er gått fra å være minst, til nå å være det sjette største partiet.

I

Anna Karoline-erklæringen

fire år 2007-2011 har Venstre vært i opposisjon, og som det minste partiet i opposisjon har vi vært flink å sette saker på den politiske dagsorden og vært synelig i mediebildet, men det har vært langt mellom de politiske seire. Etter valget har vi inngått en politisk samarbeidsavtale (Nyholmerklæringen) med partiene Høyre (9), Fremskrittspartiet (9), Senterpartiet (1), Kristelig folkeparti (1) og Venstre (1), og sammen utgjør vi posisjonen i Bodø bystyre. Arbeiderpartiet (13), Sosialistisk Venstreparti (2) og Rødt (3) utgjør opposisjonen.

Prosessen rundt forhandlingene var for Venstre god og det ble på et tidlig tidspunkt klart at det var på en borgelige siden vi ville få best uttelling for våre visjoner og politikk. Fordelingen av posisjoner gikk også relativt greit og Venstre er fornøyd med den uttelling vi har fått av verv i div. kommunale råd, utvalg og nemnder.
Bystyrekomiteer:
Terje Cruickshank er Venstres faste representant i bystyret og dermed gruppeleder, han er fast medlem av formannskapet. Ida G. Johnsen er 1.vara til levekårskomiteen, en posisjon som i realiteten innebærer at hun må møte hver gang. Elise Viksaas er 5.vara til PNM-komiteen. Alexander Kolberg er 3.vara til Klagenemnda.
Kommunale foretak:
Terje Cruickshank sitter i styret til Team Bodø KF og i Representantskapet til de interkommunale selskapene i Salten (Salten Brann, IRIS og Miljøtilsynet), og Ida G. Johnsen er vara i styret til Bodø Havn KF.
Stiftelser:
Terje Cruickshank sitter videre i styret for Internasjonalt Senter og styret for Krisesenteret.

Politisk fokus.
I 2011 har det vært 7 bystyrer. 5 før valget, og 2 i etterkant. Gruppelederen blogger og legger ut en oppsummering fra hvert bystyremøte på bodo.www.venstre.no. Styret i Bodø Venstre har også i 2011 lagt sine møter til å være i forkant av komite og bystyremøtene, slik har samarbeidet mellom bystyregruppen og styret fungert særdeles tilfredsstillende. Mange saker er godt diskutert og forankret i partiorganisasjonen.

De fem første møtene har vært som i resten av den perioden og trenger ikke mer omtale.

De to siste bystyremøtene har derimot vært en ny situasjon. I posisjonen får vi gehør for Venstres politikk, ytringer og forslag. Oktober handlet mest om konstituering og valg av posisjoner. Desember var atskillig mer utfordrende. 6 uker etter at den nye posisjonen tiltrådde skulle man framlegge budsjett for 2012 og økonomiplan for perioden 2013-2015. Venstre er meget fornøyde med at vi i det første budsjettet tross dårlig tid fikk stor fokus på skole, både gjennom mange verbaler som går på å bestille saker/ endringer i skolepolitikken, men mest gjennom at vi fikk økt driftsrammen for skolene med 7 millioner i forhold til rådmannens forslag og fikk lagt inn 5 millioner på investeringer og vedlikehold av skolebyggene. Dette innenfor et svært stramt og svært låst budsjett som nesten ikke har endringsrom selv om totalrammen er på hele 3,3 milliarder.

Bystyregruppen ønsker sterkt mer økonomisk handlingsrom og det er viktig at dette snarlig skapes. Særlig urovekkende ser vi på hva realiseringen av kulturkvartalet (særlig biblioteksdelen) vil medføre av ennå strammere og ennå mer lukket budsjettendringsmuligheter. Bystyregruppen til Venstre mener derfor at biblioteksdelen av kulturkvartalet bør utsettes til man er mer sikker på at kommunen har reel mulighet til å betjene denne investeringen, og ikke minst, uten at dette i for stor grad går ut over andre kommunale tjenestetilbud. Uten at det skapes et større økonomisk handlingsrom vil det være umulig å realisere de gode visjoner som ligger i Nyholmerklæringen. Istedenfor å ta politisk styring og prioritere mellom muligheter vil politikk i Bodø denne perioden mest omhandle å henge etter og småjustere forslag fra administrasjonen på gammel og allerede vedtatt politikk, eller vedta planer og visjoner som aldri vil få økonomi til å realiseres.

Oppsummert er Bodø Venstre synelig i Bodø politikken, bystyregruppen jobber godt mot styret i Bodø Venstre og vi får endelig satt saker på den politiske dagsorden og være med på å skape en flertallspolitikk som gir de endringer og løsninger Bodø Venstre ønsker for bodøsamfunnet.

Terje Cruickshank
Gruppeleder Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**