-Ville øke investeringsstøtten til landbruket

Venstre foreslo i forbindelse med behandlingen av fylkeskommunens årsbudsjett og økonomiplan for 2012-2015 å innføre en egen fylkeskommunal investeringsstøtte til landbruket. -Dette ville kommet landbruket i hele fylket til gode, også i Levanger, sier Venstres gruppeleder i fylkestinget Andre N. Skjelstad. Han viser til at 7,5 prosent av sysselsettingen i kommunen er knyttet til jord- og skogbruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-Venstre vil arbeide for at landbruket fortsatt skal ha en sterk stilling i regionen. Det er stort etterslep på investeringer i nordtrøndersk landbruk og som en ekstre støtteordning til gårdbrukere som vil satse foreslo vi derfor en egen fylkeskommunal investeringsstøtte, særlig rettet mot enkeltbruk innen melk- og kjøttproduksjon, sier Skjelstad. Han antyder at partiet ville ha en investeringsstøtte per bruk på cirka 300 000 kroner.

Andre N. Skjelstad mener at det nå er på tide at fylkeskommunen kommer på banen med en egen støtteordning. -Nord-Trøndelag fylkeskommune har råd til dette. NTE er pengekassen. Landbruket er tross alt den største næringen i fylket vårt, sier Andre N. Skjelstad. Forslaget i fylkestinget fikk kun Venstres stemmer.

Viktig næring i Levanger
Levanger har et allsidig landbruk med volumproduksjon på alle de store råvarene og småskalaproduksjon på gårdene. Kommunen har også en stor næringsmiddelindustri knyttet til landbruket som Grilstad Åsen og Normilk. Norges eneste slakteri for halalslaktet kylling er Ytterøykylling som befinner seg på Ytterøy i Levanger.

Fakta om Landbruket i Levanger
• 885 bebodde landbrukseiendommer.
• 130 974 dekar dyrket mark.
• 697 personer sysselsatt i landbruket
• 1560 personer sysselsatt i næringer med tilknytning til landbruket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**