Vefsn Venstres årsmøte 2012

Årsmøte i Vefsn Venstre finner sted onsdag 18. januar kl 1900 på Fru Haugans Hotell i Mosjøen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Vefsn Venstre

Foto: Venstre

Saker som ønskes tatt opp bes meldt inn til lederen innen 11.januar 2012.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2011

4. Årsmelding 2011

5. Regnskap 2011

6. Kontingent og budsjett 2012

7. Innkomne saker

8. Kommunestyregruppens årsmelding og aktuelle politiske saker. Debatt.

9. Handlingsplan for 2012

10. Valg av styret med vara, revisor og valgnemnd

11. Valg av utsendinger til Årsmøte Nordland Venstre i Bodø 11.-12. februar 2012

12. Politiske uttalelser

13. Annet

Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Carola Karl Urvik, leder i Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**