-Vil ha riktig legemiddelbruk i sykehjem

Levanger kommune skal i løpet av 2012 starte opp prosjektet “Riktig legemiddelbruk i sykehjem”. Det bestemte et enstemmig Levanger kommunestyre i forbindelse med behandlingen av kommunen årsbudsjett for 2012. Vedtaket ble gjort etter forslag fra Venstres Einar Vandvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Einar Vandvik

Foto: Levanger kommune

“Riktig legemiddelbruk i sykehjem” er en del av helsedepartementets pasientsikkerhetskampanje “I trygge hender.” Pasientsikkerhetskampanjen har som mål å forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender skal redusere pasientskader, bygge varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet, og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Eldre (over 65 år) står for nesten halvparten av den totale legemiddelbruken, til tross for at de bare utgjør femten prosent av befolkningen.Risiko for feilmedisinering øker i takt med antall legemidler.

-Avvik i legemiddelbehandling kan bestå av feil i oversikten over pasientens medisiner, svikt i kommunikasjon mellom behandlere, og manglende oppfølging av helsetjenesten. Dette kan føre til at pasientene får feil type legemiddel, for få, for mange eller feil dose, eller kombinasjoner av legemidler som fører til skade, sier Vandvik.

Les mer om prosjektet “Riktig legemiddelbruk i sykehjem” her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**