Årsmøte i Hamar Venstre 2012

Hamar Venstres årsmøte ble avholdt 5. desember 2011 i speiderhuset på Stafsberg. 16 av lokallagsmedlemmene var til stede på årsmøtet, samt fylkesleder Erik Ringnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hamar Venstres styre for 2012 består etter valg på årsmøtet av:
Leder: Mete Willas, ny
Nestleder: Magnus Holmern, ny
Oppireringsansvarlig: Unni Toven, ny
Økonomiansvarlig: Harald B. Pettersen, gjenvalg
Sekretrer: Alf B. N. Aschim, gjenvalg
Møtende vara: Hans Amseth
Unge Venstre velger sin representant.
Gruppeleder Live Giset har møterett (ikke stemmerett).

I tillegg ble vararepresentanter valgt. Disse er også blir ressurspersoner for følgende kategorier:
Trond Aspeland: Ressursperson for sosiaIpolitikk.
Erik Aares: Ressursperson for byutvikling/miljø ogjembane (i samarbeid med Chris Castberg).
Espen Marius Lie: Ressursperson for generelle samfunnsspørsmal herunder eldreomsorg og integerering.
Chris Castberg: Ressursperson for transport, kommunikasjon og vedlikehold og rengjøring av byen.

Hamar Venstres årsmelding for 2011 finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**