Årsmøte i Sagene Venstre torsdag 12. januar

Velkommen til årsmøte i Sagene Venstre. Alle medlemmer, nye og gamle, er hjertelig velkomne! NB: Vi møtes på Venstres Hus i Møllergata.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tid: Torsdag 12. januar kl. 18-21
Sted: Venstres Hus, Møllergata 16

Alle medlemmer skal ha fått invitasjon og dagsorden i posten. Dersom du ikke har fått dette kan det hende vi har registrert feil adresse, gi derfor gjerne beskjed på [email protected]!

Vi serverer kaffe og noe å bite i.

På møtet skal det blant annet velges nytt styre for Sagene Venstre. Er du interessert i å sitte i styret, ta gjerne kontakt med valgkomitéen ved [email protected].

Forslag til årsmøtet sendes til [email protected] innen fredag 7. januar.

Vel møtt!

Dagsorden

ÅM 01/12 Konstituering
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og saksliste
01.03 Valg av møteleder, referent, protokollunderskriver og tellekorps

ÅM 02/12 Årsberetning
02.01 Styrets Ârsmelding vil bli gjennomgått på møtet

ÅM 03/12 Innkomne forslag
Forslag fra medlemmene må være bydelslaget i hende minst 5 dager før bydelsårsmøtet.
Frist: Lørdag 7. januar
Kan sendes til: [email protected]

ÅM 04/12 Hovedretningslinjer for virksomheten
04.01 Styret vil legge frem skisse for møter og aktiviteter i første halvdel av 2012 på møtet. Medlemmer oppfordres til å komme med innspill til denne planen
04.02 Diskutere aktuelle politiske spørsmål og behandle evt. forslag til uttalelser
04.03 Politiske markeringssaker i bydelen
04.04 Saker til Oslo Venstres årsmøte for 2012

ÅM 05/12
05.01 Innlegg fra de to nye BU-representantene i bydelen.

ÅM 06/12 Valg
06.01 Valg av bydelslagsleder
06.02 Valg av bydelslagsnestleder
06.03 Valg av 3 styremedlemmer
06.04 Valg av 3 varamedlemmer
06.05 Valg av valgkomité
06.06 Valg av delegater og varadelegater til Oslo Venstres Ârsmøte

ÅM 07/12 Avslutning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**