Bosetting av mindreårige flyktninger

Eli Aspen, Venstre, sitter som nestleder i utvalg for levekår og argumenterer her for flertallsvedtaket som ble fattet under utvalg for levekårs behandling av saken knyttet til bosetting av flyktninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I et leserbrev i Solabladet i uke 1 begrunner hun vedtaket om bosetting av flyktninger.

Onsdag 14 desember hadde "Utvalg for levekår" møte. En av sakene var bosetting av flyktninger i 2012. Ap har to i utvalget. Ingen av dem tok ordet under behandling i saken. Det var god anledning til å komme med synspunkter og argumentere for sin sak og utfordre andre Det hadde vært greit at den politiske debatten startet i de politiske foraene, hvor alle parter er til stede og kan både argumentere for samt forsvare sine synspunkter, og så deretter fortsetter i avisen. Er det ikke derfor vi har "Utvalg for levekår"? .

Sola Venstre står godt på egne ben og vi har tenkt mye på problemstillingen i saken om mottak av flyktnininger. Vår forberedelse til saken var å lese gjennom tidligere års saksutredninger og vedtak, og se det sammen med de reelle faktaene i forhold til mottak av flyktninger. Hva vedtok vi og hva fikk vi til? Fakta er at Sola i mange år nå har vært på hælene i forhold til hva som er vedtatt. Dette gjelder også enslige mindreårige. Sola kommune har ikke klart sine målsettinger. Spørsmålet vårt ble da om vi skal fortsette å vedta å motta flere enn det kommunen evner, bare for vedtakets skyld og for å imøtekomme anmodning fra IMDI, eller om det er på tide å stoppe opp og gjøre i dypdykk i disse uløste utfordringene og gjøre noen kritiske refleksjoner og kanskje tenke på andre mulige løsninger for å komme ut denne sirkelen med vedtak etter vedtak som ikke blir realisert. Venstre valgte det siste. Det mener vi er i tråd med å sette mennesket først, å kunne vedta noe vi kan holde overfor de enkeltmenneskene det gjelder. Et tall i seg selv sier ikke noe om å sette mennesket først.

Venstre ønsker også å vise ansvar som arbeidsgiver overfor de ansatte som skal gjennomføre oppgaven.Under folkevalgtopplæringen ble det undetstreket flere ganger hvor viktig vår rolle som arbeidsgiver er.

Venstre er helt enig med Ap i at Sola er en rik kommune og at vi derfor burde klare å imøtekomme IMDI, men det er jo ikke det som er kjernen her. Vi mangler fosterfamilier og vi mangler boliger. Det er en frivillig sak å bli fosterfamilie og det er en krevende oppgave, og her hjelper det ikke at kommunen har relativ god økonomi. Det hjelper heller ikke å leggge press på kommunen ved hjelp av vedtak som Solabladet anbefaler. Vi må heller se på hva vi gjøre for å legge forholdene til rette slik at flere kan føle at de har lyst, kapasitet og overskudd til en slik oppgave. Den siste enslige mindreårige vi tok imot brukte vi et helt år på. Og arbeidet stopper ikke der, en fosterfamile trenger tett oppfølging i lang tid etter at ungdommen er ankommet. Det burde jo gi noen signaler om utfordringen til barnevernet. Til sist, er det ikke på tide å vurdere andre boformer for denne gruppen?

Vi har også satt oss inn i utfordringen når det gjelder kommunale boliger i Sola. Fakta her er at Sola har over 20 personer på venteliste til boliger. Bosetting av flyktninger vil komme på toppen av arbeidet med å bosette andre vanskeligstilte. Vi mangler tilgang på leiligheter og boliger. Det hjelper ikke at Sola er en rik kommune her heller, vi trenger en vridning i boligmarkedet slik at kommunen kan bli en mer ettertraktet leietager og/ eller at Sola klarer å planlegge flere boliger til kommunale behov i nye uybyggingsplaner

Hva sa Venstre egentlig om mottak av enslige mindreårige flyktninger ? Vi sa ihvertfall ikke at vi ikke skulle bosette noen i 2012. Vårt resonnement var slik som Solabladet skisserer i lederen sin den.Det ligger tidligere vedtak på denne særskilte gruppen og i vårt grunnlag for vedtak ønsker vi at Sola kommune kommer ajour med å bosette de som allerede er lovet plass. Vi ønsket derimot ikke å ta imot nye i tillegg til disse, det blir noe helt annet enn å si at vi sier nei til denne gruppen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**