Ola Elvestuen til fylkesårsmøtet i Bardu

Troms Venstre innkaller lokallagene til årsmøte på Bardu hotell, Setermoen 4. og 5. februar. Venstres nestleder Ola Elvestuen er hovedgjest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ola på Riddu 09

Foto: Roar

Elvestuen innleder på lørdag når fylkesårsmøtet starter med generell debatt. -Siden vi er i indre Troms vil nok struktureringen av Forsvaret i landet og ikke minst i Troms bli debattert, sier fylkesleder Roar Sollied. -Det er jo første fylkesårsmøte etter lokal- og fylkstingsvalget, så det er anledning til å reflektere over det også, legger han til. Senere blir det innledninger og debatt om to hovedtemaer Fiskeoppdrett (lørdag) og Velferdsrapporten fra Venstres velferdsutvalg (søndag).

Det er foruten vanlige årsmøtesaker også valg på fylkesstyre for to år, valgnemnd og utsendinger til Landsmøtet på Fornebu. Rolf Austgard leder valgkomiteen, som innstiller.

Frist for innsending av saker som ønskes tatt opp på årsmøtet er 27. januar. (Meldes fylkesleder.)
Forslag til uttalelser kan sendes inn fortløpende fram til møtestart, der endelig frist settes av møtet. Send digitalt til nestleder Øystein Nilsen.

Lokallagene melder delegater og observatører per epost til sekretær Kristin Olsen.

Troms Venstres styre ønsker delegater, observatører, gjester og presse hjertelig velkommen til Setermoen!

Bildet: Ola Elvestuen i Kåfjord under Riddu Riddu.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**