Årsmøte 2012 for Kristiansund Venstre avholdes 19.januar på museumskafeèn i Vågen

Torsdag 19. januar 2012 kl 18.00, på Handelshuset Patrick Volckmar, Freiveien 8 avholdes årsmøtet for Kristiansund Venstre. Innledning til debatt. Årsmøtesaker. Politiske uttalelser. Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Årsmøtets sakliste, etter vedtektene:

1.Konstituering. Innkalling, Valg av møteleder, sekretær, to til å skrive under protokollen
2.Årsmelding 2011
3.Regnskap 2011
4.Kontingent for 2012 (for 2011 kr 100,- til laget)
5.Valg av leder 1 år,( nestleder), sekretær/opplæringsansvarlig, økonomiansvarlig, varamedlemmer, web-ansvarlig
6.Valg av 2 revisorer
7.Valg av valgkomité 2013
8.Valg av 5 utsendinger til Fylkesårsmøtet 25. februar
9.Innsendte forslag, politiske uttalelser

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**